Logo de Terrassa ciutat amiga de les persones grans

Age Friendly Word  és un programa d'abast mundial, impulsat per la OMS, que engloba el concepte d'envelliment actiu i promou l'anàlisi de la vida de les persones grans. El projecte requereix de la participació de les persones grans i dels governs locals. Basa la participació de les persones grans en el diagnòstic de les condicions de la ciutat i en les fases posteriors del disseny i la implementació del pla d'acció. D'altra banda, el projecte requereix el compromís del govern local tant pel que fa a la planificació dels serveis municipals tenint en compte el col•lectiu de gent gran, com per la seva funció com a promotor i impulsor de la cooperació amb organitzacions de tot tipus vinculades a la gent gran. 

Des del maig del 2014 Terrassa, a través de l'IMSERSO  forma part de la Xarxa Mundial de les Ciutats Amigues on ja s'hi han adherit moltes ciutats del món. Podeu veure la nostra presència clicant aquí

La promoció de les persones grans de la ciutat durant els darrers anys s'havia sustentat en el Pla Ciutat Amiga de la Gent Gran  a partir d'una diagnosi al 2014 i un pla d'actuació de quatre anys, 2015-2018, del que s'havien desenvolupat 55 accions i que s'estructurava en vuit dimensions: participació social i cívica; mobilitat i transport; accessibilitat i ús dels espais públics i privats; habitatge; serveis socials i de salut; relacions de suport i ajuda mútua; respecte, desigualtats i condicions d'inclusió i comunicació i informació.

L'any 2018 es van avaluar  les accions realitzades (procés i resultat) i l'impacte del Projecte Terrassa , ciutat amiga de la Gent Gran, a través de consultes a la ciutadania, grups de discussió i entrevistes.

L'avaluació del Pla Ciutat Amiga de les persones grans, es el punt de partida, que sumat a la diagnosi que es va fer el 2018 ha permès que el febrer del 2022 s'hagi aprobat el PLEI'T 2030, el document que marca les línies mestres de les polítiques municipals en relació a l'envelliment i les persones grans fins el 2030.

Des de Terrassa, com a Ciutat amiga de les Persones Grans, col•laborem amb la IMSERSO que té el "Blog Ciudades y Comunidades Amigables con las personas Mayores" . Aquest blog neix amb l'objectiu de contribuir a la difusió, al coneixement i a l'intercanvi de temes i experiències relacionats amb aquest projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).