Logo de Terrassa ciutat amiga de les persones gransTerrassa, Ciutat Amiga de les Persones Grans és un projecte promogut per la OMS per impulsar polítiques d'envelliment actiu que aborden la forma d'envellir de les diferents generacions, entre elles les de les actuals persones grans, entenent l'envelliment actiu com el procés d'optimització de les oportunitats de participació, salut i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

Aquest projecte no s'ha de concebre com un projecte que tracta l'envelliment de forma aïllada o que només es centra en les actuals persones grans.
Es considera que una ciutat amiga de les persones grans esdevé una ciutat més amiga per a totes les edats, per la qual cosa aquest és un projecte de ciutat amb una durada de 5 anys que te com a prioritat estimular i combinar iniciatives diverses: públiques, privades –lucrativa i no lucrativa- i de la comunitat.

El projecte desplega un enfocament transversal i de perspectiva de gènere en l'abordatge de l'envelliment que s'estructura en vuit dimensions:

 1. Participació social i cívica
 2. Mobilitat i transport
 3. Accessibilitat i ús dels espais públics i privats
 4. Habitatge
 5. Serveis socials i de salut
 6. Relacions de suport i ajuda mútua
 7. Respecte, desigualtats i condicions d'inclusió
 8. Comunicació i informació

S'han fet Grups de Discussió on han participat 98 persones amb perfils molt diversos, com són:

 • Membres del Consell Municipal de la Gent Gran.
 • Persones de 65 a 74 anys no associats en entitats de gent gran
 • Persones de 75 i més anys no associats en entitats de gent gran
 • Persones cuidadores familiars: fills, parella i/o nets
 • Professionals relacionats en Serveis Socials i Salut com massatgistes, podòlegs, dinamitzadors de programes esportius i de residències, assistents socials, infermeria de primària, etc.
 • Treballadors i treballadores de Proximitat de banca, comerç, farmàcia, atenció al ciutadà, biblioteques, clubs esportius, perruqueries, monitors d'esport, Renfe, Policia Municipal infermeria, etc.
 • Voluntaris membres de diverses entitats

Un cop fets aquests grups de discusió i amb el suport del Servei de Suport a Programes Socials de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, s'està avaluant els resultats obtinguts amb l'execució del Pla d'acció 2015- 2017 de Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, per establir els elements referencials per orientar el desenvolupament futur "Pla estratègic de la Gent Gran".

Avaluació del projecte

Durant el 2018 es realitza l'avaluació del Pla d'acció dels anys 2015, 2016 i 2017.  En aquest context durant el mes d'octubre es realitzen unes enquestes telefòniques per conèixer la percepció ciutadana sobre l'adaptació de la ciutat en un context d'envelliment i en el marc de la implementació del projecte "Terrassa, Ciutat amiga de les persones grans". L'objectiu d'aquestes enquestes va ser valorar quines millores aprecien els ciutadans en relació a cada una de les 8 àrees proposades per l'OMS i que configuren el Pla d'acció.

L'avaluació del projecte consta d'un anàlisi documental, entrevistes a professionals dels serveis municipals i al grup de seguiment del projecte, i una enquesta telefònica a la ciutadania.

Podreu trobar tota la informació detallada del Projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans als seguents enllaços:

Pla d'Acció Terrassa amiga de les persones grans

Avaluació Pla d'acció Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans