Logo del Pla Local per un Envelliment Integral

El Pla Local per a un Envelliment Integral de Terrassa 2030 (PLEI'T) és el document que defineix els objectius generals i específics per donar resposta a la realitat actual i de futur de les persones grans de la ciutat. El document marca les línies mestres de la política municipal en matèria d'envelliment i les persones grans fins el 2030 amb 5 grans reptes, consensuats emb Serveis Socials, Salut i Promoció de l'Autonomia Personal.  Va ser aprovat en el Ple de Govern del febrer del 2022.

Aquest pla té com a antecedents el Pla Ciutats Amigues 2014-2018. L'avaluació d'aquest Pla,  sumat a la diagnosi que es va fer el 2018 i amb indicadors posteriorment actualitzats, a partir de la qual es desenvolupa una anàlisi projectiva de la població ens els propers 10 anys i s'incorporen els nous marcs de referència, com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides o la Dècada de l'Envelliment Saludable 2021-2030 de l'OMS. També s'han recollit les aportacions de la ciutadania a través d'enquestes, d'entitats a través de tallers participatius, i de persones significatives de la ciutat a través d'una sèrie d'entrevistes. Alguns fragments d'aquestes entrevistes es poden veure al canal de Youtube municipal.

L'elaboració del Pla l'ha encapçalat el Servei de Promoció de la Gent Gran, de forma coliderada amb els serveis de Promoció de l'Autonomia Personal i Salut i els Serveis Socials, però recull les aportacions de 30 serveis municipals més.

El PLEI es concreta de forma pràctica amb Plans d'Accions que sempre estan vinculats als mandats vigents i els objectius dels Plans de Govern municipal per legislatures. En aquests moments ja s'ha acabat el primer Pla d'Accions, el 2022-2023 i ha estat avaluat. Durant aquest 2024 s'ha estat fent la valoració d'aquest Pla i s'inicia el procés per crear el Pla d'Accions 2024-2027.

Per avaluar el PLEI'T i el Pla d'Accions hi hauran 2 comissions:

  • La Comissió Municipal d'Envelliment, formada per el Servei de Promoció de la Gent Gran, Serveis Socials, Servei de Promoció de l'Autonomia Personal i Servei de Salut i Comunitat.
  • La Comissió de Seguiment del PLEI'T (CSP), formada per membres de formacions polítiques i Sindicats amb representació al Ple municipal que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran, representants del Consell Municipal de la Gent Gran i la Comissió Municipal d'Envelliment

Documentació: