El Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el Pla Local per a un Envelliment Integral de Terrassa (PLEI'T) el febrer 2022, el document que marca les línies mestres de les polítiques municipals en relació a l'envelliment i les persones grans fins el 2030. 

El punt de partida del PLEI'T és una primera diagnosi feta el 2018, amb indicadors posteriorment actualitzats, a partir de la qual es desenvolupa una anàlisi projectiva de la població ens els propers 10 anys i s'incorporen els nous marcs de referència, com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides o la Dècada de l'Envelliment Saludable 2021-2030 de l'OMS. 

També s'han recollit les aportacions de la ciutadania a través d'enquestes, d'entitats a través de tallers participatius, i de persones significatives de la ciutat a través d'una sèrie d'entrevistes. Alguns fragments d'aquestes entrevistes es poden veure al canal de Youtube municipal.

L'elaboració del Pla l'ha encapçalat el servei de Promoció de la Gent Gran, de forma coliderada amb els serveis de Promoció de l'autonomia personal i Salut i els serveis socials, però recull les aportacions de 30 serveis municipals més.

El document està estructurat en quatre línies estratègiques, que recullen 17 objectius generals i 41 d'específics. Aquestes quatre línies són:

  1. La contribució social i cultural de les persones grans, el seu valor i reconeixement. Envelliment actiu  
  2. La cura a les vulnerabilitats de les persones grans
  3. Entorns propicis i favorables. Ciutat propera a totes les persones.
  4. Comunicació, coneixement i sensibilització

Envellir és un procés natural que el més desitjable és que es realitzi de forma activa, saludable, digne i apoderada. Una ciutat que mira el seu futur, segons el canvi demogràfic que s'està produïnt i les seves conseqüències, és una ciutat que pot atendre millor la seva diversitat i ser inclusiva en totes les etapes de la vida. 

El PLEI'T 2030 pretén facilitar una resposta planificada, estratègica i global des de les polítiques públiques pels propers 10 anys per tal  d'envellir bé a Terrassa !