En el marc del Consell de la Formació Professional de Terrassa els diferents agents socials, educatius i econòmics de Terrassa assenyalen l'orientació com un dels reptes a treballar de forma coordinada a nivell de ciutat de Terrassa. El Plenari del Consell de la Formació Professional (any 2017) acorda que una de les seves línies de treball sigui fomentar l'orientació al llarg i a l'ample de la vida. Pla Anual 2017

De la ma de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona,  que aposta per una estratègia centrada en orientar i acompanyar les trajectòries i transicions educatives de les persones, s'inicia el projecte seguint el model de "Ciutats orientadores" (Guiding Cities)

El model de Ciutat orientadora es concep com una ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur i l'orientació educativa, laboral i professional al llarg de la vida.

Durant el 2018  es va realitzar un primer mapa de recursos on es van identificar 13 serveis  públics dels quals 9 serveis municipals amb 50 recursos, 12 entitats i 23 centres educatius.

Actuacions

Les actuacions que s'han realitzat:

  • identificació de recursos d'orientació (+16 anys)
  • reunions trimestrals de la xarxa Terrassa Orienta per intercanviar i coneixement  dels recursos entre professionals
  • reunions del Grup de Treball Terrassa Orienta per la creació del document Bases per l' Acord Terrassa-Orienta
  • formació adreçada a professionals de l'orientació
  • redacció de materials i documents conjunts
  • productes:  directori persones orientadores (d'ús exclusiu per a professionals) i recursos d'orientació locals. 

Acord Terrassa - Orienta  (Aprovat al Ple Municipal de 26/02/2021)

 

Menció Ciutat Orientadora 

Terrassa va rebre el 18/11/2019 la IV Menció Ciutat Orientadora atorgada pel portal Educaweb, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La menció premia la ciutat que destaca pel seu compromís cap a l'orientació acadèmica i professional "per posar en valor les estratègies locals de promoció i articulació de projectes d'orientació integrals"  Nota de Premsa 

Documents

Material Kit Box (Saló de l'Ensenyament) 

Taula de professions amb mes demanda i nivells salarials a Catalunya (Elaborat per Cambra de Comerç)  

Indicadors principals de les diferents ocupacions. Observatori del treball i del model productiu (Generalitat de Catalunya) 

Creats a la Xarxa: 

Recursos Joves (nov 2021) 

Valoració Fira TTF Xarxa T-O (2021) 

Entitats Capacitats Diverses 2021 

Diferent situacions administratives       Prog alumnat no graduat  ESO (Dep Educació)       Servei OTG Terrassa 

Recursos persones diferents situacions administratives ENTITATS

Recursos Administració Publica i Municipal.

Recursos Entitats