L'orientació acadèmica i professional té per objectiu ajudar les persones a trobar l'itinerari que més s'ajusta al seu perfil. És un procés d'acompanyament de les persones en la tria del seu camí cap a uns futurs estudis i una professió. En aquest sentit, l'orientació s'adreça sobretot a les persones joves que han de prendre decisions sobre les seves opcions formatives i professionals, però totes les persones, tinguin l'edat que tinguin, poden necessitar aquest procés, ja sigui per reorientar el seu objectiu professional, perquè s'han quedat a l'atur o per millorar el seu perfil professional.

Nombrosos serveis municipals ofereixen durant tot l'any orientació a les persones que ho necessiten. Aquests serveis son:

Educació 
Foment de Terrassa (Servei Municipal d'Ocupació) 
Joventut 
Serveis Socials Municipals
Universitats
Polítiques de Genere 
Relacions Internacionals
Emprenedoria i economia social 

Per la seva banda, diverses institucions i entitats de la ciutat ofereixen també orientació a la ciutadania. Entre aquestes organitzacions hi ha els centres educatius, centres de formació ocupacional, serveis administracions públiques, associacions empresarials i professionals, sindicats i entitats diverses.

L'estratègia Terrassa Orienta recull i coordina totes les polítiques públiques i privades adreçades a millorar l'orientació acadèmica i professional de la ciutadania de Terrassa. Té el seu origen el 2017, en un acord del Consell de la Formació Professional de Terrassa, que assenyalava l'orientació com un dels reptes a treballar a nivell de ciutat.

Des d'aleshores, nombrosos agents de la ciutat implicats en l'orientació han millorat la seva coordinació i han col·laborat en diferents iniciatives, seguint el model europeu de les Guiding Cities. Així, el 2018 es va començar a elaborar un mapa i un directori de recursos d'orientació locals, el 2020 va néixer el programa Terrassa Tria Futur, i el 2021 es va formalitzar la Xarxa Terrassa Orienta mitjançant un acord del Ple Municipal. L'escorç de la ciutat per impulsar l'orientació li va valdre, el 2019, una Menció Ciutat Orientadora, distinció atorgada pel portal Educaweb amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Actualment, l'Ajuntament i la resta d'agents de la ciutat encaren una nova fase en el treball conjunt per l'impuls de l'orientació i properament es posaran en marxa nous projectes en aquest àmbit.