La intenció global d'aquest Pla Director de la Policia Municipal de Terrassa, és la de projectar, tant de cara al futur immediat, els propers quatre anys, tot un seguit de mesures concretes, avaluades i quantificades, així com també deixar acordades i planificades totes unes altres mesures a mig termini, els propers deu anys, per tal d'aconseguir amb totes elles, un model de policia local que es correspongui als temps actuals, amb la preparació i els recursos adients per poder portar a terme les seves funcions, des d'una òptica més propera a la ciutadania, avançant en la seva funció educativa i social i que interrelacioni de manera continua amb la ciutadania, dins del respecte al marc jurídic i normatiu que li és d'aplicació. 
 
 
Consulteu els documents en format pdf.