Les zones de lliure circulació de gossos són espais habilitats especialment perquè els terrassencs i terrassenques puguin gaudir dels seus gossos. Aquestes zones, envoltades de tanques, permeten que els animals corrin i juguin sense anar lligats, amb l'excepció dels gossos de races catalogades com potencialment perilloses que, com marca la normativa, han d'anar sempre lligats i amb morrió. Per garantir la comoditat dels ciutadans aquestes zones compten, segons els casos, amb papereres, fonts i bancs, entre altres elements de mobiliari com cartells explicatius.

On són?

Mapa espais lliure circulació de gossos

 

Com s'utilitzen?

  • És obligatori recollir els excrements dels animals
  • S'han d'evitar les baralles amb altres animals
  • Cal evitar la sortida de l'animal dels espais sense lligar
  • S'han de mantenir els espais nets i en bones condicions
  • No és permès l'accés en aquests espais dels gossos considerats potencialment perillosos deslligats o sense morrió
  • Els usuaris i usuàries d'aquests espais són responsables dels danys que els seus animals ocasionin a altres animals, persones o objectes
  • Els animals han de dur microxip i estar censats al registre de l'Ajuntament on resideixin