Servei d'intervenció especialitzada (SIE)
El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles. També incideixen en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. Compten amb un equip professional multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social, dret i inserció laboral.

L'objectiu principal és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.  Els objectius específics són:

  • Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut
  • Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència
  • Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones

L'accés al servei es fa principalment a través de:

  • La xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència.
  • Els serveis de salut d'atenció primària.
  • Els serveis socials d'atenció primària.
  • Associacions de dones, quan reglamentàriament s'estableixi.

Entitat responsable és la Secretaria de Família  de la Generalitat de Catalunya

AGI (Assistència i Gestió Integral)
Assistència i Gestió Integral (AGI) és una Fundació benefico-assistencial, creada a Barcelona l'any 1994, que treballa en els àmbits de la prevenció, la intervenció, la formació, la sensibilització i la investigació per a tots aquells col•lectius i persones vulnerables o en risc d'exclusió social, a partir d'un model d'atenció integral i de qualitat.  Per més informació i contacte, cliqueu aquí.

CONEXUS
L'Associació CONEXUS. Atenció, Formació i Investigació Psicosocials està formada per psicòlegs i psicòlogues amb una àmplia trajectòria i experiència. El seu objectiu és la millora del benestar i de la salut de les persones, especialment d'aquelles persones en situació de dificultat, crisi, violència o desigualtat.

A través de l'atenció psicosocial a dones, homes, infants i adolescents, promoure la millora de les relacions afectives i familiars, l'eradicació de la violència, i uns estils de vida saludables i igualitaris. Per a més informació i contacte, cliqueu aquí.

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
Ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També assessora els i les professionals i les persones de l'entorn de les víctimes. Per a més informació i contacte, cliqueu aquí.

Servei d'Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH)
Assessorament i tractament dirigit a homes que exerceixen o han exercit violència vers la parella i volen canviar la seva manera de relacionar-se, allunyant-se de les conductes violentes. Accés directe i voluntari.  Per a més informació i contacte, cliqueu aquí.