Una Residència geriàtrica és un centre on hi viuen persones grans temporalment, o permanentment en la majoria dels casos, quan són dependents i requereixen algun tipus d'ajuda de terceres persones.

Aquests centres passen a ser una alternativa a la llar familiar quan conflueixen una sèrie de circumstàncies (familiars, econòmiques, sociosanitàries, etc.) que desaconsellen la seva permanència al domicili.

Les residències ofereixen serveis integrals d'allotjament i manutenció, atenció psicosocial i de rehabilitació, així com atenció sanitària i cures personals. En molts casos s'inclouen serveis gerontològics, on un equip de professionals s'encarrega de vetllar per la salut de les persones grans dependents.

Un Centre de Dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans depenents.                                          
Les residències i els centres de dia  per a persones grans es classifiquen, segons qui les gestiona, poden ser públics, privats, acreditats, concertats i col·laboradors.

  • Residències i Centres de Dia públics: Estan gestionats íntegrament per l'administració. Per a poder accedir a aquests centres, les persones majors han de complir amb els requisits fixats en la Llei de Dependència.
  • Residències i Centres de Dia privats: Són centres gestionats íntegrament per empreses privades i els requisits d'accés depenen de les condicions de cada centre. El preu pot variar en funció de la mena d'habitació o dels serveis sol·licitats.
  • Residències i Centres de Dia acreditats: Són centres gestionats per empreses privades que disposen de places públiques finançades per l'administració o que els residents poden demanar la prestació econòmica vinculada a residència per pagar part de la plaça privada
  • Residències i Centres de Dia concertats: són aquells establiments privats que ofereixen un nombre determinat de places concertades, és a dir, cedides a la xarxa pública.
  • Residències i Centres de Dia col·laboradors: són aquells establiments privats que ofereixen un nombre determinat de places de col·laboració. Són places que s'ofereixen a la xarxa pública, però a diferència dels centres concertats, sense ser de titularitat pública.


Llistat de Residències de Terrassa per districtes

Llistat de Centres de Dia de Terrassa per districtes