El 10 d'octubre es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb la finalitat de sensibilitzar a l'opinió pública sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents malalties mentals. Encara avui dia el pes de l'estigma amb els seus estereotips, prejudicis i discriminacions, que afecten especialment a les persones amb un trastorn mental sever (TMS), està present entre nosaltres, funcionant com una barrera per a la integració social de les persones afectades.

Els  trastorns mentals són un problema important en la societat actual, no només per la seva alta incidència (1 de cada 4 persones pot patir-lo en un moment de la seva vida), sinó per l'impacte que representa en la pròpia persona, en la família i en l'entorn proper. D'altra banda un 1% de la població pot patir un trastorn mental sever.

A Terrassa, moltes de les entitats que treballen per la millora de la Salut Mental, són les que aglutina la Taula de Salut Mental, constituïda a l'any 2015 i impulsada per Salut Mental Terrassa, l'Ajuntament i la Federació Salut Mental Catalunya. És un espai participatiu i de treball en xarxa on entitats, agents socials i sanitaris del territori i serveis municipals treballem per un objectiu comú: millorar el funcionament assistencial, la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i les polítiques públiques per defensar aquest col•lectiu.