Índex

 

Què entenem per discapacitat adquirida?

símbol què és

Segons el Observatorio Estatal de la Discapacidad (2015), la discapacitat adquirida es defineix com aquella que sorgeix a partir dels 6 anys, a conseqüència de situacions externes i internes no congènites (que no són des del naixement). Segons ells, es pot classificar en la següent tipologia, en funció de les seves causes:

 • Accidents de trànsit, esportius, laborals, domèstics...
 • Malalties sobrevingudes, com ictus, tumor cerebral, malalties neurodegeneratives...

Segons l'Observatori Estatal de la Discapacitat el 76% de les discapacitats adquirides són conseqüència d'una malaltia. No obstant això, després d'aquesta primera causa estan els accidents laborals (40%) i els de trànsit (30%).

tornar a l'índex

Quins serveis donen resposta a persones amb discapacitat adquirida?

símbol servei

Per obtenir informació i fer consultes et pots dirigir als següents serveis:

 • De l'Ajuntament:
  • Servei de Dependència. Pots contactar amb el teu treballador-a social de referència per a una orientació personalitzada sobre diferents ajuts i recursos socials vinculats a la dependència.
  • Serveis Socials. Pots contactar amb el teu treballador-a social de referència per a una orientació personalitzada sobre diferents ajuts i recursos socials
  • Oficina de Capacitats Diverses. Pots contactar per orientacions i assessoraments vinculats a la discapacitat.
  • Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat.  Pots contactar per orientacions i assessoraments vinculats a l'accessibilitat
  • Oficina de salut i autonomia personal. Pots contactar per informacions, orientacions i derivacions a altres serveis sobre temes vinculats a la salut i la promoció de l'autonomia personal.
  • Punts d'orientació social. Són diferents espais distribuïts per tota la ciutat per donar atenció a aquelles persones que necessitin fer un tràmit telemàtic específic i no tinguin recursos digitals per poder fer-los o bé necessitin ajuda per a realitzar el tràmit. 
 • De la Generalitat:
  • CAD Terrassa. Per tramitar el reconeixement de grau de discapacitat 

tornar a l'índex

Quins tràmits ens pot interessar fer?

símbol tràmit

 • Reconeixement i revisió del grau discapacitat. Un equip de professionals fan una valoració per decidir el teu grau de discapacitat. Si et donen més d'un 33% de discapacitat, reps un certificat i una targeta que et donen accés a serveis i ajuts.
 • Reconeixement de la situació de dependència. Un equip de professionals fan una valoració per decidir el teu grau de dependència. Si et donen un grau 1, 2 o 3, tindràs dret a les ajudes de la llei de dependència ( diners per al familiar cuidador, hores d'ajuda a docicili, centre de dia o residència...).
 • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. Targeta que permet parar o aparcar el vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació (places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, àrees blaves, zones de càrrega i descàrrega...)
 • Reserva d'aparcament per a persones amb discapacitat. Les persones amb targeta d'aparcament poden demanar una reserva d'aparcament individual al carrer: prop de casa, del centre d'estudis o del centre de treball.

tornar a l'índex

Adreces d'interès

símbol adreces web

tornar a l'índex

Coneix més les persones amb discapacitat adquirida

símbol informació

Tesis, estudis

Llibres

 • Marta Magaña i M. Lluïsa Magaña (2018). La xocolatina. Edicions Bernat
 • Sílvia Hatero (2020). Volver a empezar. Vivir después de un ictus. Editorial Noufront

Revistes

tornar a l'índex