Tens dubtes de com gestionar els mobles que ja no vols fer servir?

FAQ's sobre el servei de recollida de mobles i voluminosos

 1. Puc deixar els mobles al carrer perquè els recullin?
 2. Com ho he de fer?
 3. Què passa si deixo els mobles un altre dia i en un altre horari?
 4. He de trucar per telèfon per a sol·licitar el servei?
 5. He d'indicar el nombre i la tipologia de residus recollits?
 6. Quines dades em demanaran per identificar l'abocament?
 7. Qui recull els mobles vells?
 8. Què es recull i què no en el servei de recollida de mobles?
 9. Vull llençar un aparell elèctric o electrònic. Què he de fer?
 10. Què puc fer si detecto alguna persona o activitat que no respecta la normativa?
 11. Tinc dubtes respecte al servei. On em puc adreçar per a més informació?
 12. Com a particular puc deixar els mobles, fustes i poda a la deixalleria de Can Barba i de Can Casanovas?
 13. Un/a industrial o instal·lador/a pot dur a la Deixalleria de Can Barba, els mobles , fustes i poda que han retirat d'un habitatge o d'un establiment comercial?
 14. Un/a industrial pot dur a la Deixalleria de Can Barba , els mobles, fustes i poda que han retirat d'un habitatge o d'un establiment comercial que no pertanyi a Terrassa?
 15. Si visc al barri del Segle XX, què he de fer si vull que se'n duguin els meus mobles vells?

 

Puc deixar els mobles al carrer perquè els recullin?
Els mobles i voluminosos s'han de dur a les deixalleries municipals de Can Barba o Can Casanovas, això no obstant, si per alguna raó no pots fer-ho l'Ajuntament mitjançant l'empresa municipal Eco-equip SAM té programat un servei de recollida a la via pública.
Abans de procedir a dipositar els mobles a la via pública cal que truqueu al telèfon gratuït de la neteja 900 720 135 o al 010, us informaran d'on i quan heu de deixar-los.

L'excepció d'aquesta instrucció seria el barri del Segle XX on s'està duent a terme una prova pilot de recollida de mobles, pels veïns del barri. Aquesta recollida es realitza només un dia a la setmana, dimecres, en horari establert. S'han de deixar els mobles de 18:00 a 21:00 hores, per la qual cosa no s'ha de concertar la recollida ni trucar al telèfon de la neteja.

Ara, per a la ciutadania i per a les activitats de Terrassa, portar mobles, fustes i poda a les
deixalleries és completament gratuït!

Adreces:

 • Can Barba: Carretera N-150 km 14,8. Telèfon: 93 731 54 24
 • Can Casanovas: Carretera de Gràcia a Manresa (Ctra. de Rubí) Km. 23. Telèfon: 93 786 08 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici

Com ho he de fer?
Els mobles s'han de deixar al costat dels contenidors, desmuntats i d'una manera ordenada per a no molestar el pas als vianants. Així mateix, cal dipositar-los de manera que no impedeixin la recollida dels contenidors.

Si la vorera és molt estreta no deixar-los damunt d'aquesta, buscar una altra bateria de contenidors o posar-los al costat de manera que no impedeixin el pas.

Inici

Què passa si deixo els mobles un altre dia i en un altre horari?
Cal seguir les instruccions municipals segons el barri on vius: Trucar al telèfon de la neteja 900 720 135 on t'informaran de com ho has de fer.

Hi ha equips d'inspecció durant tot el dia a tota la ciutat, que vetllen per la bona pràctica en la gestió dels residus. En compliment de l'Ordenança municipal NO dipositar els mobles en el dia i en l'horari establert comporta una sanció de fins a 6.000 €.

Inici

He de trucar per telèfon per a sol·licitar el servei?
Sí, excepte el barri del Segle XX. Has de trucar al telèfon de la neteja 900 720 135 o al 010 per comunicar-ho. Et comunicaran on i quan has de dipositar els mobles.

Inici

He d'indicar el nombre i la tipologia de residus recollits?
Sí. Et preguntaran quins mobles i la quantitat que vols dipositar. La quantitat aproximada permesa és la d'una habitació:

 • Dormitori: llit, matalàs, armari, taula i cadires.
 • Menjador: taula, sofà, cadires, armari

No està permès baixar més mobles dels assenyalats. En el cas de voler buidar un habitatge o diverses habitacions caldrà portar-los a la Deixalleria de Can Barba, Telèfon. 93 731 54 24 o de Can Casanovas, telèfon 93 786 08 99

Ara, per a la ciutadania i per a les activitats de Terrassa, portar mobles, fustes i poda a les deixalleries és completament gratuït!

Inici

Quines dades em demanaran per identificar l'abocament?
El telèfon de la neteja 900 720 135 o el 010, prendrà nota de noms i cognoms de la persona que és propietària o llogatera de l'habitatge o local comercial, l'adreça, tipologia i quantitat de mobles que es dipositaran al carrer.

Aquestes dades són necessàries per detectar comportaments incívics d'altres ciutadans o ciutadanes, per la qual cosa en facilitaran un número d'identificació de l'abocament. És important que anoteu aquest número d'identificació per acreditar l'autorització.

Inici

Qui recull els mobles vells?
Els camions per aquest servei de l'empresa municipal Eco-equip.

Inici

Què es recull i què no en el servei de recollida de mobles?

 • SÍ, es recullen: mobles, cadires, llits, matalassos, caixes, sofàs, joguines trencades, etc.
 • NO, es recullen: petits i grans electrodomèstics, aparells d'aire condicionat, runes, portes, persianes i marcs de portes, restes vegetals (poda), etc. Aquests tipus de deixalles cal portar-les a les Deixalleries Municipals.

En el cas de la reforma d'una cuina, lavabo o d'altres estances d'un habitatge o d'un establiment comercial, que requereixen un comunicat d'obres, no es podrà utilitzar el servei de recollida de mobles sinó que caldrà gestionar els residus produïts: mobles, marcs de portes, portes, runes, vidres, miralls, i similars, mitjançant un gestor autoritzat o bé dur-los a la Deixalleria de Can Barba Carretera N-150 km 14,8. Telèfon: 93 731 54 24.

El servei de la Deixalleria és gratuït per a ciutadans i activitats, que paguen la taxa de residus, per a fusta, mobles i poda sense límit, generats en els habitatges i locals que no procedeixen d'un procés de fabricació. Per a altres fraccions i altres activitats consultar l'Ordenança fiscal 3.37 de la Taxa sobre la gestió de residus municipal.

Inici

Vull llençar un aparell elèctric o electrònic. Què he de fer?
L'abandonament a la via pública de residus d'aparells elèctrics i electrònics, com ara: frigorífics, televisors, ordinadors, microones, làmpades, fluorescents, entre d'altres, està prohibida.

L'abandonament d'aquests tipus de residus pot comportar una sanció de fins a 9.000 €.

Els distribuïdors d'aparells elèctrics domèstics han d'acceptar la gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), gratuïtament, quan els usuaris en comprin un nou aparell. També es poden dur a les deixalleries.

Inici

Què puc fer si detecto alguna persona o activitat que no respecta la normativa?
En el moment del fet, pot trucar directament a la Policia municipal (092). Si és un comportament habitual,  pot  transmetre  la  informació  per  correu  electrònic  [email protected]  o trucar al 010.

Inici

Tinc dubtes respecte al servei. On em puc adreçar per a més informació?
Telèfon de la neteja 900 720 135 o al 010www.terrasssa.cat/residus

Inici

Com a particular puc dur els mobles, fustes i poda a la deixalleria Can Barba i de Can Casanovas?
, pots portar els mobles, fustes i poda a la Deixalleria de Can Barba i de Can Casanovas. No té cap cost ni cap límit pel que fa al volum aportat. Les aportacions a les deixalleries municipals tenen bonificació quan es realitzen un mínim d'aportacions d'acord amb l'Ordenança fiscal 3.37.

Inici

Un/a industrial o instal·lador/a pot dur a la Deixalleria de Can Barba, els mobles, fustes i poda que han retirat d'un habitatge o d'un establiment comercial?
Sí, els/les industrials o instal·ladors/es poden dur els mobles, fustes i poda a la Deixalleria de Can Barba. No té cap cost ni cap límit pel que fa al volum si porten aquest tipus de residus retirats d'habitatges de particulars o mobiliari d'un comerç, per la qual cosa caldrà acreditar el seu origen.

Cal aportar un document signat pel propietari o la propietària de l'habitatge o establiment comercial, autoritzant a dipositar els residus en nom seu, indicant Nom, DNI, procedència i descripció dels residus que es porten, telèfon de contacte i correu electrònic del propietari o propietària dels residus. Podeu utilitzar el model adjunt.

Model d'autorització de dipòsit de mobles i voluminosos a les Deixalleries municipals

Inici

Un/a industrial pot dur a la Deixalleria Can Barba, els mobles, fustes i poda que han retirat d'un habitatge o d'un establiment comercial que no pertanyi a Terrassa?
Sí, poden portar-los, però han de pagar el preu corresponent en funció dels residus aportats

Inici

Si visc al barri del Segle XX, què he de fer si vull que s'enduguin els meus mobles vells?
Només cal que els baixis els dimecres de 18 h a 21 h i els deixis al costat del contenidor més proper, desmuntats i d'una manera ordenada per a no molestar el pas als vianants.

El servei de recollida de mobles es continuarà prestant amb tota normalitat, fins i tot els dies festius.

Inici