Circuit d'Atenció als casos de violència masclista en l'àmbit de la parella a Terrassa:

 


Protocol per a l'Abordatge Integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella

Portada del Protocol

Té com a finalitat millorar la coordinació entre les institucions implicades en l'assistència a dones que pateixen violència masclista en l'àmbit de la parella, així com establir unes pautes d'actuació homogènies en tot el municipi de Terrassa
que redundin en benefici de les víctimes i de la posada a disposició judicial de la persona agressora.

S'ha creat una Comissió de Seguiment, com a òrgan encarregat del seguiment i l'avaluació de l'execució dels continguts establerts en el present Protocol.

La Comissió de Seguiment del Protocol és presidida per la regidora de Polítiques de Gènere i està formada per personal tècnic representant de les institucions que han participat en la seva elaboració i posterior signatura, així com per altres institucions que hi puguin estar interessades.

Protocol per a l'Abordatge Integral de la violència masclista en l'àmbit de la parella

Torna a l'índex

Protocol de Dol en cas de Feminicidi

El Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa  estableix circuits ben definits de comunicació fluïda i interconnectada, per tal de tenir clares les actuacions, funcions i responsabilitats de cada servei municipal en la intervenció. Pel que fa a l'activació i coordinació, recaurà en el Servei de Polítiques de Gènere si la víctima és una dona, o el Servei LGTBIQ si la víctima és una dona d'aquest col·lectiu.

El Protocol conté, també, un apartat amb eines i recomanacions per a la intervenció psicosocial i mèdica, per a l'atenció a menors i per a la comunicació institucional.

Preveu, així mateix, la formació continuada dels equips professionals que han d'intervenir si es produeix un cas i una campanya de comunicació i adhesions per donar a conèixer aquest Protocol entre el teixit social i la ciutadania en general. 

Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a Terrassa

En solidaritat amb totes les víctimes de violència masclista i les seves famílies, hem creat el següent document on trobareu actualitzat el nombre de feminicidis, per a la seva visibilitat.

Torna a l'índex

Protocol de prevenció de la mutiliació genital femenina de Terrassa

Portada del protocol, tapa lila

La mutilació genital femanina (MGF) ha de ser entesa com una violació dels drets humans inherents de nenes i dones, com un atemptat contra la seva integritat física i psíquica, i també com una manifestació extrema de la violència masclista contra les dones pel fet de ser-ho i que es vincula amb altres formes d'abusos com el matrimoni forçat.

A causa dels fluxos migratoris i de la globalització, la MGF no només afecta els països on tradicionalment es practica, sinó que ha esdevingut un problema d'índole mundial.

Des de la Taula Local de Prevenció de MGF de Terrassa, s'entén que la tolerància i el respecte a la identitat cultural de les persones immigrades tenen com a límit el respecte als drets fonamentals de les persones.

Per això es contempla que, des de la nostra ciutat, hem de fer visible i lluitar contra la MGF, ja que pot afectar a nenes i dones que han de poder gaudir del mateix nivell de protecció que totes les altres nenes i dones de Terrassa.

I amb l'objectiu general de promoure i unificar accions a seguir en la ciutat de Terrassa, per treballar en la prevenció de la MGF i en l'atenció a les dones que hagin estat mutilades, des d'un abordatge de salut pública amb un enfocament d'equitat de gènere, de drets humans i d'interculturalitat i antiracisme, s'elabora el present protocol fruit del treball i la coordinació de les diferents entitats participants en la Taula Local de Prevenció de la MGF de la ciutat de Terrassa: Servei de Ciutadania, serveis d'Educació, serveis de salut, Serveis Socials i EAIA, cossos policials, Fiscalia, l'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Terrassa (ACRST), l'Associació Cultural de Mali a Terrassa, Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) i l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) de Barcelona Comarques. La Taula Local de Prevenció de la MGF, que pretén contemplar el paper dels diferents sectors implicats, ha comptat també amb el suport de la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Consulteu el text complet del Protocol.

Torna a l'índex