A terrassa funciona el model de recollida de residus de 5 fraccions.
Aquest model de recollida és el més habitual a Catalunya i es basa en la col·locació de contenidors, al carrer

 

 

Que podem llençar al contenidor d'envasos?

 • Envasos de plàstic i porexpan
 • Bricks
 • Llaunes
 • Aerosols
 • Paper d'alumini
 • Paper de plàstic
 • Taps metàl.lics

 

 

 

 

 

 

Pujar

Que podem llençar al contenidor de vidre?

 • Ampolles de vidre
 • Pots de vidre

 

 

 

 

 

 

 

 

Pujar

Que podem llençar al contenidor de paper i cartró?

 • Diaris i revistes
 • Caixes de cartró
 • Bosses de paper 
 • Folis
 • Paper de regal

 

 

 

 

 

 

 

Pujar

Que podem llençar al contenidor d'orgànica?

 • Restes de menjar
 • Closques d'ou
 • Taps de suro
 • Bosses d'infusió
 • Marro del cafè
 • Paper de cuina brut
 • Restes petites de jardineria

 

 

 

 

 

Pujar

Que podem llençar al contenidor de rebuig?

 • Restes d'escombrar
 • Burilles
 • Compreses, tampons i bolquers
 • Bolígrafs
 • Excrements d'animals
 • Joguines trencades
 • Paelles i fregalls
 • Restes de ceràmica

 

Pujar