Campanya de sensibilització ciutadana per tenir una ciutat neta

L'any 2020, l'Ajuntament de Terrassa va adoptar tot un seguit mesures urgents per reforçar i millorar el servei de neteja i la recollida de residus, amb actuacions que es van presentar amb una campanya de sensibilització ciutadana. Es van repartir cartells informatius sobre la recollida selectiva i les fraccions a les comunitats de veïns i veïnes, on també s'explicaven les sancions econòmiques que es poden imposar per incomplir l'ordenança de residus. L'acció va anar acompanyada d'altres mesures com, per exemple, el reforç del servei d'inspecció per supervisar l'estat de les bateries de contenidors, aixecar acta en cas d'incompliment de la normativa i col·locar un adhesiu a terra en aquells llocs on s'ha identificat a una persona infractora, advertint que les multes per fer una mala gestió dels residus poden anar fins als 6.000 euros.
 
Una informació que es va divulgar per les xarxes socials del servei de Medi Ambient i de l'Ajuntament de Terrassa perquè la ciutadania prengui consciència de la importància de fer una correcta selecció a les llars, de dipositar cada fracció al contenidor corresponent i treballar, així, cap al residu zero.

Podeu descarregar-vos el cartell i l'adhesiu que es distribuirà a la ciutat en format pdf

Campanya per a la millora de la neteja i la recollida selectiva.

Per afrontar aquesta situació amb la màxima col·laboració i el compromís de tothom, l'Ajuntament de Terrassa proposa a la ciutadania el "Pacte per la neteja i la recollida selectiva"i, en el context del Pacte, va promoure una campanya informativa i de sensibilització per:

  • Millorar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica.
  • Reduir al mínim l'aportació a la fracció resta.
  • Informar dels costos ambientals i econòmics de no reciclar bé.
  • Informar i recordar que la recollida selectiva de les diferents fraccions té caràcter obligatori.
  • Informar del funcionament del servei de recollida de mobles i estris vells, del servei de deixalleries i del telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge.
  • Informar del règim sancionador per fer un mal ús dels serveis i reduir, així, l'incivisme.
  • Sensibilitzar per reduir la generació de residus, canviant els hàbits de consum i donant una segona vida els materials.