Plànol de la ciutat

Situat al sud-est de la ciutat, el Districte 3 està format per 6 barris i 9 polígons o zones industrials. 

Els barris que formen el districte són: Can Palet, Guadalhorce, Can Palet II, Xúquer, Can Jofresa, Segle XX.

Té una superfície de gairebé 9,2 km2, el 35,79% del total de la ciutat.

 

Carretera de Montcada, a l'altura de les Torres del segle XXI

Xarxa viària bàsica 

Al Districte 3 trobem molta presència de xarxa viaria bàsica amb rondes, carreteres i avingudes, que donen servei a una mobilitat interna i externa de la ciutat amb un volum considerable de trànsit de vehicles. 

La N-150, la carretera de Rubí, la carretera de Montcada, l'avinguda de Glòries, l'avinguda de Santa Eulàlia, l'avinguda del Vallès, són vials que travessen el districte. 

D'altra banda, existeixen zones comercials que generen també molta mobilitat de vehicles: Parc Vallès,la Zona Esportiva de Can Jofresa o l'Escola Oficial d'Idiomes, situada al mateix barri, atrauen persones de la resta de la ciutat.
 

Pisos de Can Jofresa, a l'entrada de la ciutat per la carretera de Rubí

Habitatge protegit

Bona part dels barris del districte tenen el seu origen en la construcció de pisos de protecció oficial en resposta a les onades migratòries del segle passat. Tal és el cas dels barris de Guadalhorce, Can Palet II -també conegut com 'els pisos de Guadiana', Xúquer, Can Jofresa. 


 

Polígon industrial Santa Eulàlia

Polígons industrials

El Districte 3 té un alt percentatge de superfície destinada a polígons industrials. De fet, 9 dels 16 polígons industrials de la ciutat estan ubicats al districte 3. Els polígons existents al Districte 3 són:

Can Parellada Industrial, Els Bellots, Can Farcan, Can Guitard, Can Palet, Colom II, Santa Margarida I, Santa Margarida II i Segle XX. 

 

Zona sud del parc de Vallparadís

Tram sud del parc de Vallapardís

En contraposició al volum important de polígons industrials, el districte gaudeix del tram sud del parc de Vallparadís, a tocar dels barris de Can Palet, Segle XX i Can Jofresa. En aquest tram del parc, hi trobem les zones de Les Hortes Velles, el Torrent de la Font d'en Sagrera i Les Deveses. Va ser l'últim tram del parc en urbanitzar-se. Compta amb un element singular, el parc de les Sensacions, una proposta lúdica a l'aire lliure que permet als visitants experimentar amb la ciència.


Biblioteca del districte 3

Equipaments i teixit associatiu

El districte disposa d'una xarxa d'equipaments important, tot i que presenta algun desequilibri relacionat amb la pròpia dinàmica de creixement de la ciutat. Els últims anys, el desequilibri  s'ha pogut reduir amb la construcció de la Biblioteca del Districte 3 i el Casal Cívic de Xúquer. Pel que fa al teixit associatiu, el nombre d'entitats sobrepassa les 40. Les entitats esportives i les educatives o formatives hi destaquen en nombre.  Consulteu la guía ciudadana per ubicar alguns equipaments i serveis. 

 

Centre cívic Alcalde Morera, a la plaça de Can Palet

El Centre Cívic Alcalde Morera

Situat a la plaça de Can Palet, el centre Cívic Alcalde Morera acull la seu del regidor del districte i l'oficina de la coordinadora de districte (tècnica municipal) els serveis socials d'atenció primària del territori i una oficina d'atenció ciutadana, destinada a fer tràmits i gestions amb l'Ajuntament. El centre cívic disposa de diferents espais regulats i destinats a les activitats de les entitats i les associacions de la ciutat. Per a més informació sobre les associacions, consulteu el directori d'entitats

Dades territorials

Superfície

9,3 km2

 

Zones verdes*

340.398 m2

3,97%

Carrers

229*

Calçades
956.898 m2

Voreres

406.968 m2

(42,52% respecte superfície calçades)

*No inclòs als càlculs: Superfícies de desbrossament, Parc de Vallparadís i  Parc del Nord.
Font: Ajuntament de Terrassa. Anuari Estadístic. Terrassa 2018

Població

25.176 habitants  11,5 % dels habitants de la ciutat

Taxa Envelliment  15,45%   

(població de 65 anys i  més / població de 0 a 14 x100)

Taxa Sobreenvelliment 14,40 %
(població de 85 anys  i més /població de 65 any i  més x 100)