Trets d'identitat

L'Escola Bressol Municipal Vallparadís està oberta a l'entorn, transmetent i apropant la història de la ciutat als infants de 0 a 3 anys, sent aquest un dels trets que la defineixen. L'escola acompanya als infants en la construcció de la seva personalitat i satisfà les seves necessitats (físiques, emocionals, intel•lectuals i socials) tenint en compte el principi de la diversitat, vetllant pel desenvolupament harmònic de cada nen i nena. Procurem que les vies  de relació i comunicació entre l'escola i la família afavoreixin el diàleg, la participació i la col•laboració, i es basin en la cordialitat, la confiança i el respecte mutu.

Valorem el joc com a metodologia d'aprenentatge perquè permet que els infants arribin al coneixement de forma lliure, mitjançant les seves pròpies vivències i les seves pròpies accions. Considerem totes les situacions de la vida quotidiana com a moments d'aprenentatge, respectant el ritme de cada infant i afavorint la seva autonomia. Així, els nens i nenes esdevenen els protagonistes dels seu propi procés d'aprenentatge dins un context socialitzador. Tot i l'ús dels espais interiors, l'escola promou l'aprenentatge a l'aire lliure per l'escola o per l'entorn del Parc de Vallparadís. També ens considerem una "escola artística", ja que promovem la creativitat dels infants, la sensibilitat musical i l'expressió plàstica.

 L'escola compta amb...
  • 8 places d'infants de menys d'un any d'edat
  • 36 places d'infants d'un any d'edat
  • 60 places d'infants de dos anys d'edat
  • Dormitori
  • Pati exterior
     

Servei de menjador

L'Escola disposa de cuina pròpia on s'elaboren els menús diàriament.

L'Horari del menjador és de 12 a 15 h.

Servei d'Acollida

L'Escola ofereix un servei d'ampliació horària de 8 a 9 h del matí, que s'implementarà en funció de la demanda.

Coneix l'escola