Una societat per a totes les edats inclou l'objectiu que les persones d'edat tinguin l'oportunitat de seguir contribuint a la societat. Per treballar en pro de la consecució d'aquest objectiu és necessari eliminar tots els factors excloents o discriminatoris en contra d'aquestes persones. La contribució social i econòmica de les persones d'edat va més enllà de les seves activitats econòmiques, ja que sovint aquestes persones exerceixen funcions crucials en la família i en la comunitat. 

La participació en activitats socials, econòmiques, culturals, esportives, recreatives i de voluntariat contribueix també a augmentar i mantenir el benestar personal. 

Les organitzacions de persones d'edat constitueixen un mitjà important per facilitar la participació mitjançant la realització d'activitats de promoció i el foment de la interacció entre les generacions. El potencial de les persones d'edat és una sòlida base per al desenvolupament futur. 

Cal reconeixer les competències, l'experiència i la saviesa que les persones d'edat aporten, no només per assumir la iniciativa de la seva pròpia millora, sinó també per participar activament en la de tota la societat.