Us presentem el nou Reglament Municipal per la Igualtat de Gèneres, que és fruit de la revisió d'aquest document que van realitzar conjuntament el Servei de Polítiques de Gènere i el Servei LGTBIQ+ durant l'any 2018.

Aquesta nova versió neix de l'Acord que la Junta de Portaveus va prendre per tal d'introduir la perspectiva LGTBIQ+ en tots els àmbits i sectors de l'estructura municipal.

Per fer-ho, es parteix de la base que les desigualtats, les discriminacions i les violències patriarcals que pateixen les dones i les persones amb sexualitats, identitats i expressions de gènere no hetercisonormatives, tenen causes comunes, i que cal abordar el sexisme, el masclisme i la LGTBI-fòbia de manera integral com a violències de gènere, tot i que les polítiques sectorials puguin implementar  accions de manera conjunta o separada en funció de cada cas.

Amb aquesta modificació, el Reglament passa a anomenar-se "Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres" (en plural) i, incorpora nous articles, entre els quals destaquen el que regula els objectius, estructura i funcions del Servei LGTBIQ+, i el que aborda de manera concreta la violència LGTBI-fòbica contra persones i famílies del col·lectiu LGTBIQ+.