Són aquelles actuacions en les quals el/la síndic/a, davant d'un nombre elevat de queixes presentades per la ciutadania, o a partir d'una apreciació personal, observa que el funcionament de l'Administració municipal en un determinat aspecte, la perjudica de manera general i decideix recomanar a les autoritats locals la seva modificació o millora, com a prevenció de la vulneració dels drets de la ciutadania, tal i com recull la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, en el seu article XXVII. 

Aquí teniu els enllaços on trobareu les actuacions d'ofici presentades:

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010