Són aquelles actuacions en les quals la síndica, arran d'un nombre elevat de queixes presentades per la ciutadania, o a partir d'una apreciació personal, observa que el funcionament de l'Administració municipal en un determinat aspecte, perjudica de manera general la ciutadania i decideix recomanar a les autoritats locals la seva modificació o millora, com a prevenció de la vulneració dels drets de la ciutadania, tal i com recull la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, en el seu article XXVII. 

Aquí teniu els enllaços on trobareu les actuacions d'ofici persentades per la Síndica Isabel Marquès des de l'any 2010:

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010