Des del Pla Local per un Envelliment Integral 2030 s'aposta per fomentar una ciutat proactiva en l'adaptació al canvi demogràfic que suposa l'envelliment de la població i els nous reptes que planteja, fomentant el coneixement i sabers de les persones grans i sobre les persones grans.

Actualment estem a les portes d'un canvi en la història de la humanitat. Segons l'OMS aquesta longevitat que caracteritza les societats del segle XXI ens planteja un escenari desconegut fins al moment, no només des del punt de vista de les polítiques públiques, sinó també des de la pròpia concepció de la societat.

Des d'un punt de vista sociològic, aquesta nova generació de persones grans són molt diverses, però que tenen en comú que ja no es reconeixen en el perfil de vellesa de fa unes dècades.

En el III Congrés Estatal de Persones Grans (2009) s'exposà que, després de dotze anys d'investigació sobre la nova edat sènior (que era desconeguda i sense cap referent històric anterior) es van autoreconèixer com una nova generació de persones amb repte transformador per assumir l'envelliment de la població, preservar drets, adaptar la societat que està canviant les estructures familiars clàssiques, fomentar els valors humans i les relacions intergeneracionals, adaptar els entorns i preservar el planeta.

Per altra banda, una altra mirada també a considerar, és que aquesta generació que no ha viscut cap guerra, sí que ha viscut recentment l'impacte en les seves vides d'una pandèmia especialment dura amb les persones grans tant per raons mèdiques, perquè la Covid-19 ha estat molt agressiva amb elles i el nivell de mortalitat, com pel fet de trobar-se per primera vegada aïllades per les restriccions sanitàries, amb una vida de lleure estroncada que les mantenia actives, i vivint per primera vegada en molts casos la bretxa digital que ha marcat la diferència entre estar connectat o aïllat.

En resum, els sabers i coneixements són imprescindibles per entendre aquesta nova realitat i prepara-nos pel futur, aconseguint que Terrassa sigui una ciutat on es pugui envellir de la millor manera.