L'equip de Mediació Cultural es dedica a connectar i facilitar la comunicació i les relacions de l'alumnat nouvingut i les seves famílies amb el sistema educatiu. En aquest sentit, està a disposició dels centres educatius d'infantil, primària i secundària, i de les famílies que hi tenen relació.

Entre les funcions i tasques de l'equip hi ha:

  • Facilitar la comunicació i l'entesa família-centre mitjançant el suport lingüístic i cultural.
  • Acompanyar les famílies nouvingudes en els seus tràmits amb els centres educatius per facilitar la seva integració.
  • Idear actuacions per afavorir vincles entre l'alumnat, les famílies i el centre a partir de la dinamització, participació i integració de les famílies a la comunitat educativa.
  • Donar suport en la resolució de possibles conflictes dels centres amb l'alumnat i/o les famílies.

 

L'equip de mediació fa totes aquestes tasques en funció de la demanda i de les necessitats detectades, i es coordina amb altres serveis que tenen relació amb les persones nouvingudes, com ara Ciutadania.

Els centres o les famílies que ho necessitin poden contactar amb l'equip de mediació a [email protected].