L'Ajuntament de Terrassa celebrà el primer Ple Extraordinari de Dones el 9 de juliol de 2021.

 

En aquesta sessió extraordinària hi van participar les dotze regidores del consistori i les dones representants d'entitats i col·lectius que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat.

Durant el Ple Extraordinari es van presentar una sèrie de propostes d'acords sotmesos a la consideració del Ple municipal perquè que esdevinguin el full de ruta de les polítiques de gènere de la ciutat.

Visualitzeu la sessió del Ple de Dones del 9 de julio

A continuació trobareu tota la informació i la calendarització dels temes i els grups de treball:

Què és el Ple de Dones?
És un Ple municipal extraordinari, que es celebra el 9 de juliol de 2021, on hi participaran exclusivament dones:

 • les 12 regidores dels Grups Municipals
 • dones representants de les entitats feministes
 • dones de les entitats i col·lectius que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat

Es presenten una sèrie de propostes sorgides del procés participatiu, que es debaten i es recollen per esdevenir el full de ruta de les polítiques de gènere de la ciutat.

Compromís Feminista. Per què?

 • Per mostrar un compromís comú en les polítiques d'igualtat de gènere de la ciutat
 • Per facilitar la participació de les entitats en l'agenda política feminista de la ciutat, a través de l'elaboració de propostes concretes
 • Per crear un espai de coneixença mútua i diàleg entre les entitats i les regidores, consolidant la xarxa de treball

Com es fa. Procés participatiu previ.
Iniciem un procés participatiu amb entitats i col·lectius no constituïts de la ciutat que incorporen la perspectiva de gènere, i que estan donades d'alta al Registre Municipal d'Entitats i Associacions ciutadanes, o bé al Registre Municipal de Participació Ciutadana.

Es crearan Grups de treball on hi participaran les regidores de la corporació i persones representants de les entitats de la ciutat, que treballaran, debatran i consensuaran les propostes que s'elevaran al Ple.

Àmbits de treball
S'han prioritzat 4 àmbits de treball, segons les votacions de les associacions i grups de dones de la Comissió 8 de març:

 • Detecció i atenció de les violències basades en el gènere
 • Prevenció i sensibilització de les violències basades en el gènere
 • Els drets de les dones en el treball productiu
 • Els drets de les dones en el treball de les cures

Aquests eixos tindran en compte l'impacte de la crisi associada a la COVID19 sobre la vida de les dones

Sessions
La participació consistirà en 3 sessions telemàtiques per cada àmbit. Cada entitat podrà participar als àmbits que consideri més adient, amb una persona a cada grup de treball.
Seran espais d'anàlisi i de debat dels àmbits de treball i estaran dinamitzades per una persona experta.

Grups de treball. Calendari de sessions

 • 1. Detecció i atenció de les violències basades en el gènere
  • De 10 a 12 h. Dilluns 17 maig, dilluns 24 maig i dimarts 1 juny
 • 2.  Prevenció i sensibilització de les violències basades en el gènere
  • De 17:30 h a 19:30 h. Dimecres 19 de maig, dimecres 26 maig i dimecres 2 de juny
 • 3.  Els drets de les dones en el treball productiu
  • De 10 h a 12 h. Dijous 20 maig, dijous 27 maig i dijous 3 juny
 • 4. Els drets de les dones en el treball de les cures
  • De 17:30 h a 19:30 h.  El dijous 20 maig,  dijous 27 maig i el dijous 3 juny

9 de juliol: Es realitza el primer Ple de dones de Terrassa.

També podeu consultar tota aquesta informació en format PDF

El món de la política, igual que molts altres àmbits de la nostra societat, és un món tradicionalment masculinitzat: els homes han estat els grans protagonistes i les dones no hi han pogut accedir amb facilitat. Si bé hi ha una tendència a la feminització de les institucions municipals, el "sostre de vidre" continua limitant les aspiracions professionals de moltes dones en la política, i cal continuar reivindicant la paritat als càrrecs institucionals.

Necessitem que la representació al Ple Municipal reflecteixi a totes les dones i nenes de Terrassa, en tota la seva diversitat personal, social i laboral. El Ple és on es prenen les principals decisions a la ciutat i un dels nostres objectius principals és que el feminisme es consolidi com a eix transversal en les polítiques municipals.