Recull de documentació relacionada amb l'educació.

Documentació i dades del Servei d'Educació

Escolarització equilibrada a Terrassa. Informe de Conclusions i Propostes
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2023-2024
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2022-2023
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2021-2022
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2020-2021
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2019-2020
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2018-2019
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2017-2018
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2016-2017
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2015-2016
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2014-2015
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2013-2014
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2012-2013
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2011-2012
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2010-2011
Informe del Consell Escolar Municipal pel curs 2009-2010
Informe de mandat 2007-2011
Presentació comparativa Catalunya-Terrassa Curs 2010-2011
Presentació comparativa Catalunya-Terrassa curs 2009-2010
Catàleg de serveis als CEIP
Projecte Educatiu de la Ciutat de Terrassa (TPEC) - Informes de les Comissions (2002)
Instruccions organització i funcionament de les Escoles Bressol Municipals pel curs 2012-2013
Informe 2013 de l'Àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social
Guia de recursos per l'Educació Permanent de Persones Adultes
Estudi de la Formació Permanent a Terrassa, Fase 1
Estudi de la Formació Permanent a Terrassa, Fase 2
Monogràfic de recursos formatius. Servei de Ciutadania


Instruccions organització i funcionament

Instruccions per Escoles d'Adults
Instruccions per Escoles d'Art i Disseny
Instruccions per Escoles públiques d'Infantil i Primària i Educació Especial
Instruccions per Escoles Bressol Públiques
Instruccions per Centres de Secundària públics

 

Legislació educativa general

Llei d'Educació de Catalunya (12/2009, del 10 de juliol)
Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació (LO 8/1985, de 3 de juliol)
Llei Orgànica d'Educació (LO 2/2006, de 3 de maig)
Article 131 del l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006
Educació a les Lleis de Règim Local
Pacte Nacional per l'Educació (2006)
Decret 102-2010 d'autonomia dels centres educatius


Publicacions i dades d'altres entitats

Panorama de la Educación - Indicadores de la OCDE 2009
Informe del Síndic de Greuges - Convivència i conflicte als centres educatius 2006
Informe del Síndic de Greuges - L'Escolarització de 0 a 3 anys a Catalunya 2007
Informe del Síndic de Greuges - La segregació escolar a Catalunya 2008
Informe del Síndic de Greuges - Provisió i accés als serveis de Transport i Menjador Escolars 2010
Informe del Síndic de Greuges - Informe al Parlament 2010
Acord estratègic per la internacionalització, qualitat de l'ocupació i competitivitat de l'economia catalana 2008-2011
Panorama de la educación - Indicadores OCDE 2010
Panorama de la educación - Indicadores OCDE 2011
Guia per a l'anàl·lisi de pràctiques inclusives (2010)
Fundació Jaume Bofill - Informe 2011 - Conciliar per educar
Fundació Jaume Bofill - Educació avui. Indicadors i propostes de l'Anuari 2011
Fundació Jaume Bofill - Informe 2010 - Les families davant l'elecció escolar
Fundació Jaume Bofill - Educació avui. Indicadors i propostes de l'Anuari 2011
Informe - Anuari 2008 de l'estat de l'educació a Catalunya
Guia metodològica dels Plans Locals d'Educació Permanent