Les relacions intergeneracionals es donen entre persones o grups de diferents edats que intercanvien experiències i coneixements.

Vivim en una societat que acostuma a classificar i posar les persones en compartiments estanc en funció de l'edat, el gènere, indicadors socioculturals i econòmics. És cert que una mateixa persona pot pertànyer a diferents grups, però en moltes ocasions no hi ha ponts de comunicació entre els uns i els altres.

Els projectes intergeneracionals neixen com una necessitat de propiciar l'acostament entre persones de diferents generacions i demostrar que hi ha sempre una transferència de coneixement que ens enriqueix.

Projecte Educatiu d'aprenentatge i Servei amb l'EEE Crespinell

Acció coordinada pel Servei de Promoció de gent gran (Casal Anna Murià) i l'escola d'educació especial Crespinell. Els alumnes acompanyats de monitors/es fan aquests serveis de forma regular els divendres de 9:30 a 11h durant el curs escolar.

Es un projecte educatiu d'aprenentatge i servei on alumnes de l'escola d'educació especial Crespinell ofereixen a les persones grans que resideixen al pisos de lloguer social del Complex Els Telers una sèrie de serveis que donen suport al desenvolupament de les seves tasques diàries: ajuda al reciclatge, petites compres, gestions i manteniment del pati.

Els protagonistes d'aquesta acció son joves majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual, de l'etapa de Formació Laboral i Transició a la Vida Adulta i persones grans llogateres del Complex Els Telers.

Te com objectius generals: Oferir suport a les persones grans que viuen als pisos de lloguer, fomentar la relació entre joves amb discapacitat intel·lectual i gent gran i aconseguir que es vegin les persones amb discapacitat des d'una perspectiva diferent, com a individus capaços de donar ajut i no només de rebre'l.

Conviure en un món de diferencies

Es una activitat d'educació en valors  dinamitzada per persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans que te per objectiu  reivindicar una societat més tolerant, diversa i respectuosa amb els drets de tothom.

El que es pretén es que els infants aprenguin a conviure en un món de diversitat on totes i tots hi aportem les nostres experiències i capacitats i poder reflexionar cap el món que volem viure.

Els seus objectius son:

  • Treballar valors com la tolerància, solidaritat, respecte i acceptació.
  • Aprendre a respectar les persones amb les seves diferències.
  • Canviar la visió vers l'envelliment i la persona amb capacitats diverses.

Està impulsada pels Serveis Municipals de Capacitats Diverses i de Promoció de la Gent Gran (Casal Anna Murià) i la Fundació Privada Amat Roumens (FUPAR) i per a la seva realització compta com a recurs amb il·lustracions de gran format de l'artista Joan Turu.

S'adreça a alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, (des de 3r a 6è de primària).

L'activitat es realitza els dimecres de 10 a 11:30h, de manera quinzenal a partir del segon trimestre del curs.

El lloc de realització el el Claustre del Covent de Sant Francesc.

M'ensenyes, T'ensenyo

Aquesta es una activitat intergeneracional que està inclosa a la Guia d'Activitats del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, on alumnes d'educació infantil i 1r de primària visiten el Casal Anna Murià per a:

  • escoltar el cant d'havaneres del grup Bona Mar del Casal. Els nens i nenes viatjaran en el temps en barca i es deixaran acaronar per unes històries i fets que les persones del Casal els hi volen explicar transportant-los a un món ja passat pels infants però encara molt viu per a ells i elles.
  • jugar a tennis taula i/o petanca amb les persones del Casal
  • fer una visita guiada on podran observar la resta d'activitats que es fan regularment al Casal.

Els seus objectius son:

  • Conèixer la cultura a través de la gent gran mitjançant el cant-assaig d'havaneres i ser protagonistes directes d'aquelles històries.
  • Establir una relació intergeneracional.
  • Conèixer com es un Casal i les seves activitats: esportives, culturals, relacionals, etc..

L'activitat es realitza els dilluns de 9:30h a 11 durant el curs escolar.

Les escoles interessades han de fer la sol·licitud al servei d'Educació.

Compartint aquest mateix projecte  també es fa un cop a l'any un intercanvi de recital de Nadales amb un col·legi de la ciutat i la Coral 2000 del Casal.