Les relacions intergeneracionals es donen entre persones o grups de diferents edats que intercanvien experiències i coneixements.

Vivim en una societat que acostuma a classificar i posar les persones en compartiments estanc en funció de l'edat, el gènere, indicadors socioculturals i econòmics. És cert que una mateixa persona pot pertànyer a diferents grups, però en moltes ocasions no hi ha ponts de comunicació entre els uns i els altres.

Els projectes intergeneracionals neixen com una necessitat de propiciar l'acostament entre persones de diferents generacions i demostrar que hi ha sempre una transferència de coneixement que ens enriqueix.

29 d'abril Dia Europeu de Solidaritat entre Generacions 

La iniciativa d'aquest dia neix després de la commemoració de l'Any Europeu de l'envelliment actiu 2012 i té com a objectiu  promoure les relacions entre els joves i les persones grans.

Un altre dels objectius és sensibilitzar i donar impuls a les relacions intergeneracionals com a factor potenciador d'envelliment actiu i positiu.