La sensibilització de la ciutadania conforma també un eix fonamental per al canvi social. A través de campanyes puntuals i accions de difusió que realitzem, volem arribar a la ciutadania amb la finalitat de transformar progressivament la percepció que moltes persones tenen de la vellesa. Només exposant la situació de la realitat de les persones grans, així com els prejudicis per qüestions d'edat respecte a elles, és possible mostrar que la vellesa és una oportunitat que tenim el privilegi de poder aprofitar i compartir.

Un exemple molt clar que s'ha de visibilitzar és la discriminació per edat, que és una de les que més s'evidencien diàriament i que sovint passen per alt. Estereotipar i prejutjat les persones en funció de la seva edat, ja siguin infants, joves o persones grans, és discriminatori. Se'n diu edatisme.

Sensibilitzar i vetllar per un ús no edatista del llenguatge i la comunicació és essencial per evitar aquests tipus de discriminació. Us facilitem més informació sobre aquest tema.