taulamobilitatLa Taula de Mobilitat és l'òrgan de participació en temes de mobilitat on participen institucions, entitats i associacions interessades en aquesta qüestió. Es va constituir l'any 1999 a fi de poder garantir la implicació dels actors que intervenen en la mobilitat de la ciutat de Terrassa.

 

Fruit del debat dels primers mesos va sorgir el Pacte per a la Mobilitat de Terrassa que va ser signat el maig del 2000. El document recollia 18 principis i objectius per aconseguir que la mobilitat constituís un element fonamental de la planificació de la ciutat, tot promovent un model sostenible i equitatiu per cadascun dels barris en el seu conjunt, fonamentant espais de prioritat per a vianants i els mitjans de transport menys contaminants.

L'esperit d'aquest document va ser recollit el 2003 en el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa que va ser el referent en polítiques de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa fins el 2016 en que s'aprova el nou pla de mobilitat amb vigència fins el 2021. 

Per què una Taula de Mobilitat?

Tal i com defineix la Llei 9/2003, de la Mobilitat: "La mobilitat és el conjunt de desplaçaments que les persones i els béns han de fer per motiu laboral, formatiu, sanitari, social, cultural o de lleure, o per qualsevol altre".

En aquest context, l'Ajuntament de Terrassa creu important comptar amb un òrgan informatiu i consultiu per tal de proposar i presentar les polítiques de mobilitat a Terrassa en el qual hi siguin representats la majoria de col·lectius i entitats implicades. Les Taules de Mobilitat tracten els temes que es deriven del Pla de Mobilitat Urbana 2016-21.

D'altra banda, les taules de mobilitat volen ser un espai on difondre i explicar la complexitat de la disciplina i així implicar als actors per trobar-hi solucions.

Alguns temes tractats a la Taula de Mobilitat

 • Revisió del Pla de la Mobilitat 2016-21: actuacions realitzades i actuacions previstes
 • Programa d'actuacions de mobilitat per a la creació d'una zona de baixes emissions 
 • Ordenança de mobilitat i altres regulacions específiques
 • Servei de transport públic
 • Servei del taxi
 • Pla de promoció de la bicicleta i xarxa de carrils bici
 • Actuacions per a la promoció dels desplaçaments a peu

Últims plens

Nova Ordenança de Mobilitat 2020

Projectes Europeus

Les Comissions

Nivell en el qual es tracten específicament diferents temes amb les organitzacions que hi intervenen més directament.

 • Bicicletes i vianants
 • Polígons Industrials
 • Aparcament, transport públic i privat
 • Seguretat viària

El Plenari

Nivell en el qual estan representats tots els membres de la Taula de Mobilitat i que es reuneix un mínim d'un cop a l'any.