La Universitat té entre les seves missions la de facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida amb l'objectiu de millorar les competències i aptituds de la societat en general. Fruit d'aquesta implicació, l'ESEIAAT, al Campus de la UPC a Terrassa, organitza el ‘Diploma en Ciència, Tecnologia i Societat', una formació destinada a persones majors de 55 anys, amb l'objectiu de facilitar l'ampliació i aprofundiment de coneixements en diferents àmbits, alhora de compartir experiències dins de grups de treball dinàmics capaços de dinamitzar culturalment i social el seu entorn.

  • Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat per a majors de 55 anys 

El Programa té una durada de tres anys, dividits en dos quadrimestres lectius cada un. Les classes es fan en horari de matí, tres dies a la setmana, de 9:30 a 12:30 h. 

Segons les exigències sanitàries de la COVID-19 i la tipologia de la docència (pràctica o teòrica) , les classes s'imparteixen de forma presencial o virtual.

  • Per inscriure's no cal titulació prèvia.
  • Carrer Colom 2, primer pis
  • Secretaria: Despatx 123 Direcció acadèmica: Despatx 125
  • Horari d'atenció De dilluns a divendres d'11 a 13h
  • Telèfon 93 739 83 90 / 93 739 86 71
  • Correu-e: [email protected]

Més informació i inscripcions