Plànol districte 5Situat al nord-oest de la ciutat, té una superfície de 4,26 km2 i és,  amb 45.449 habitants, el territori amb més habitants de la ciutat. Inclou els barris de Sant Pere, Poble Nou - Zona Esportiva, Can Boada del Pi, Pla del Bon AireCan Boada Casc Antic, Can Roca, Can Gonteres, Torrent d'en Pere Parres, Pla del Bon Aire- El Garrot i altres zones disseminades (Els Caus-Pinetons i El Molinot)

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu una gran transformació del nord-oest de la ciutat, tot i que la crisi ha fet que moltes actuacions s'hagin de reprogramar o estiguin en revisió.  Tal és el cas de la urbanització de Can Colomer o de Can Marcet, projectes lligats al cobriment de la riera del Palau i amb conseqüències directes, per exemple, sobre els barris situats més a l'oest del territori.

Pel que fa a les infraestructures i equipaments, el IV Cinturó acaba, de moment, a Can Roca/Pla del Bon Aire on -des del juliol del 2015-  hi ha una de les noves estacions dels FGC. També es preveu una franja destinada a empreses al final de la trama urbana, a tocar dels barris de Can Roca i del Pla del Bon Aire, dins del projecte de Parc d'empreses Orbital 40.

Parc de Les Nacions Unides, al barri de Can Roca

Més al nord, trobem el Parc Audiovisual i una zona de camps i boscos que formen part de l'Anella Verda de Terrassa.

Respecte a les reserves de sòl per a equipaments, es va formalitzar la cessió a la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció d'un Centre d'Assistència Primària (CAP) i d'un institut en un terrenys municipals del barri de Can Roca. Actualment, l' institut, que es va posar en marxa el curs 2012-2013, està situat en mòduls provisionals al barri del Pla de Bon Aire.

Mobilitat

La situació geogràfica del districte 5 -respecte de la pròpia ciutat i respecte d'altres poblacions de l'entorn- fa que trobem molta presència de xarxa viària bàsica: rondes, carreteres i avingudes, que donen servei a una mobilitat interna i externa de la ciutat, motiu pel qual el districte 5 acull un volum considerable de trànsit de vehicles.

Avinguda de l'Abat Marcet

El  IV Cinturó, la Ronda de Ponent, l'avinguda de l'Abat Marcet, el passeig de 22 de juliol, les carreteres de Rellinars i Matadepera i l'avinguda de Béjar són vials que travessen el districte i formen part de la xarxa bàsica de mobilitat de la ciutat. 

La zona d'equipaments esportius del barri de Poble Nou-Zona Esportiva, amb el Club Natació Terrassa, el Camp Olímpic, o el TerrassaSports, genera també una mobilitat rellevant de persones i vehicles. En aquest sector, trobem la plaça de Can Roca i el passeig de Lluís Muncunill, que formen part del desenvolupament urbanístic dels anys noranta.
 

Festa Major de Poble Nou- Zona EsportivaEquipaments i activitat associativa

El districte disposa d'una xarxa d'equipaments cívics, educatius i esportius important, així com la Biblioteca del Districte 5. Les entitats i associacions registrades al districte són unes 60. Hi ha que desenvolupen l'activitat en algun dels barris del districte i d'altres ho fan també a la resta de la ciutat.  Les educatives, esportives, veïnals i de gent gran configuren el nucli més destacat de la vida associativa del territori. Consulteu la guia ciutadana per ubicar alguns equipaments i serveis. 

 

Centre cívic Avel·lí Estrenjer, a la plaça de la CulturaEl Centre Cívic Avel·lí Estrenjer

El centre cívic Avel·lí Estrenjer està situat a la plaça de la Cultura, al barri de Poble Nou-Zona Esportiva. Inaugurat l'any 1996, ha estat objecte d'una ampliació recentment. L'equipament acull:  la seu del regidor del districte  i l'oficina del coordinador de districte (tècnic municipal) Els serveis socials d'atenció primària del territori i una oficina d'atenció ciutadana, destinada a fer tràmits i gestions de la ciutadania amb l'Ajuntament. El centre cívic disposa de diferents espais regulats i destinats a les activitats  de les entitats i les associacions de la ciutat.  Per a més informació sobre les associacions, consulteu el directori d'entitats

Dades territorials

Superfície

4,26 km2

 

Zones verdes*

201.323 m2

 

Carrers

224

Calçades
486.081 m2

Voreres

309.979 m2

(63,77% respecte superfície calçades)

*No inclòs als càlculs: Superfícies de desbrossament, parc del Nord i parc de Vallparadís
Font: Ajuntament de Terrassa. Anuari Estadístic. Terrassa 2014

Població

45.449 habitants  21,06% dels habitants de la ciutat

Dones   23.313   51,29%

Homes  22.136  48,71%

Unitats familiars 17.717 famílies

Taxa Envelliment  100,97 
 (població de 65 anys i  més / població de 0 a 14 x100)

Taxa Sobreenvelliment 14,82
(població de 85 anys  i més /població de 65 any i  més x 100)

Per nombre de membres

Relatius (%)

1

2

3

4

5 o més

23,98

30,20

21,71

17,94

6,18

Font: Ajuntament de Terrassa.  Informe Població. Terrassa 2014.