Per iniciar el negoci cal tenir en compte diversos aspectes que poden comportar realitzar tràmits a una o a diverses administracions. S'ha de contemplar el compliment de totes les obligacions legals, algunes de les quals tenen a veure amb el pagament de tributs i amb la prevenció i la seguretat de les instal·lacions i els establiments de l'empresa.

Ubicació i Obres

L'activitat ha de ser compatible urbanísticament, per això cal consultar l'ordenació urbanística de la zona on es vol ubicar l'activitat i les condicions d'ús i qualificacions que regulen i limiten el tipus d'establiments que es poden obrir a cada zona de la ciutat. 

Cal tenir en consideració la particularitat que existeix al Polígon Industrial Can Parellada, pel que fa a l'afectació de les zones de seguretat per la presència d'una indústria que es troba en l'àmbit d'aplicació de la normativa d'accidents greus (SEVESO).
Així mateix, si heu de fer treballs de millora o reformes, cal que feu els tràmits necessaris abans de l'inici de l'activitat.
 

Consulteu tota la informació relacionada a l'apartat d'obres als locals.

Tràmits de legalització

Abans de posar en marxa el negoci, per a l'obertura de les activitats, les instal·lacions o els establiments s'ha d'efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions, que dependrà de les característiques de l'activitat i del local. 

Un cop l'activitat, establiment o instal·lació ja disposa de legalització però es fa una modificació no substancial i/o no significativa, també s'ha de posar en coneixement de l'Ajuntament.

Consulteu els règims de tramitació.

Altres tramitacions relacionades

Existeixen altres tramitacions municipals que us poden interessar en funció del tipus de negoci. Algunes poden ser prèvies a l'obertura i d'altres es poden tramitar un cop iniciada l'activitat:

Si el que voleu és oferir serveis de tatuatges i pírcings o muntar nuclis zoològics, us recomanem que us adreceu al Servei de Protecció de la Salut, que us indicaran si necessiteu un registre sanitari i us poden orientar sobre condicions sanitàries bàsiques que cal considerar per realitzar la vostra activitat.