El Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa  estableix circuits ben definits de comunicació fluïda i interconnectada, per tal de tenir clares les actuacions, funcions i responsabilitats de cada servei municipal en la intervenció. Pel que fa a l'activació i coordinació, recaurà en el Servei de Polítiques de Gènere si la víctima és una dona, o el Servei LGTBIQ+ si la víctima és una dona d'aquest col·lectiu.

El Protocol conté, també, un apartat amb eines i recomanacions per a la intervenció psicosocial i mèdica, per a l'atenció a menors i per a la comunicació institucional.

Preveu, així mateix, la formació continuada dels equips professionals que han d'intervenir si es produeix un cas i una campanya de comunicació i adhesions per donar a conèixer aquest Protocol entre el teixit social i la ciutadania en general. 

Protocol de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a Terrassa