La sensibilització de la ciutadania conforma també un eix fonamental per al canvi social. A través de campanyes puntuals i accions de difusió que realitzem, volem arribar a la ciutadania amb la finalitat de transformar progressivament la percepció que moltes persones tenen de la vellesa. Només exposant la situació de la realitat de les persones grans, així com els prejudicis per qüestions d'edat respecte a elles, és possible mostrar que la vellesa és una oportunitat que tenim el privilegi de poder aprofitar i compartir.