La sensibilització de la ciutadania conforma també un eix fonamental per al canvi social. A través de campanyes puntuals i accions de difusió que realitzem, volem arribar a la ciutadania amb la finalitat de transformar progressivament la percepció que moltes persones tenen de la vellesa. Només exposant la situació de la realitat de les persones grans, així com els prejudicis per qüestions d'edat respecte a elles, és possible mostrar que la vellesa és una oportunitat que tenim el privilegi de poder aprofitar i compartir.

Un exemple molt clar que cal visibilitzar és la discriminació per edat, que és una de les que més s'evidencien diàriament i que sovint passen per alt. L'edat és una de les primeres coses que observem de les altres persones. L'edatisme sorgeix segons l'OMS quan s'utilitza l'edat per categoritzar i dividir les persones per atributs que ocasionen dany, desavantatge o injustícia, i menyscaven la solidaritat intergeneracional (Informe OMS edatisme).

Sensibilitzar i vetllar per un ús no edatista del llenguatge i la comunicació és essencial per evitar aquests tipus de discriminació. Us facilitem més informació sobre aquest tema.