Són equipaments destinats a les persones grans, que tenen com a finalitat promoure el seu benestar i la seva participació com a membres actius de la societat. En el marc del civisme com a eix vertebrador, ofereix a les persones usuàries serveis i activitats. Tenen com a objectiu fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació en la comunitat.

Què s'hi pot fer?
Trobareu oferta de diferents activitats al llarg de l'any: tallers, conferències, exposicions,... per fomentar les aficions, gaudir de noves relacions, ampliar coneixements i formar part d'un projecte comú. En molts casals trobareu programes que afavoreixen la inclusió social a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i programes que, en col·laboració amb entitats, fomenten el voluntariat de les persones grans mitjançant activitats tecnològiques, culturals i solidàries.

A la ciutat trobarem el Casal Municipal de la Gent Gran Anna Murià i altres Casals gestionats per la Generalitat.