El Dia 1 d'Octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran. L'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar aquesta data l'any 1990 com una jornada que havia de servir per reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i per vetllar per una vellesa digna i segura.

 

La sensibilització de la ciutadania conforma un eix fonamental per al canvi social, ja que cal que tothom contribueixi a que la ciutadania vagi transformant progressivament la percepció que moltes persones tenen de la vellesa i de les persones grans. 

Només exposant la situació de la realitat de les persones grans, així com els prejudicis per qüestions d'edat respecte a elles, és possible mostrar que la vellesa és una oportunitat que tenim el privilegi de poder aprofitar i compartir.

Podeu trobar més informació clicant a aquest enllaç