Plànol de la ciutat

El Districte 1 se situa al centre de la ciutat de Terrassa i  està format per cinc barris. Té una extensió territorial de 2,25 km2, amb una població de 35.277 habitants. Els barris són: Plaça Catalunya - Escola Industrial, Barri Universitari-Cementiri Vell, Centre, Vallparadís i Antic Poble de Sant Pere. És el quart districte amb més concentració de població, 35.277 habitants, un 16,35 % del total de la població de Terrassa. El barri amb més habitants és el del Centre, amb 18.587 habitants, un 52,69 % del total de la població del districte.

Edifici del Vapor Universitari, al barri de Cementiri VellDel districte cal destacar la forta concentració d'oferta universitària als barris de Plaça Catalunya – Escola Industrial i al Barri Universitari – Cementiri Vell. Els darrers anys, aquesta important presència universitària a la ciutat ha estat un catalitzador de captació, formació i retenció de talent amb l'objectiu de promocionar i consolidar Terrassa com a segon campus universitari urbà de Catalunya.

Plafó amb la guia de comerços del centre, a la plaça Vella

Comerç de proximitat

L'activitat econòmica més important del districte 1 és el sector serveis. El comerç és el sector més dinàmic amb entitats potents com Comerç Terrassa Centre o equipaments històrics com el Mercat de la Independència.  Seguint l'exemple dels BID (centres urbans d'activitat econòmica) l'Ajuntament va signar el febrer del 2014 un conveni pioner de col·laboració amb l'associació de Comerç Terrassa Centre per dinamitzar el comerç i les activitats socials i culturals del centre de la ciutat.

plaça Nova, al sector del Vapor Gran També s'ha apostat per la creació d'un nou model de dinamització de l'espai públic amb el projecte del Vapor Gran, que va iniciar un procés participatiu entre veïnat, comerciants i entitats, en un exercici de corresponsabilitat i implicació ciutadana. Fruït d'aquesta feina, l'Associació Amics del Vapor Gran, que integra veïns, comerciants i propietaris de locals, participa activament en els projectes de remodelació d'aquest sector del territori.

Estació Vallparadís-Universitat dels FGC, amb la Casa Baumann al fons

Illes de vianants

Les illes de vianants i la pacificació del trànsit són una característica dels centres de ciutat moderns i que Terrassa va adoptar amb convicció l'any 1992 amb l'execució del Pla del Centre. A nivell d'infraestructures, l'any 2015 va significar la fi de les obres del Metro de Terrassa, que van tenir una gran afectació a tots els barris del Districte 1. El 29 de juliol de 2015 va entrar en funcionament el perllongament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat amb tres noves estacions, Vallparadís-Universitat, Terrassa-Estació del Nord i Terrassa-Nacions Unides, que se sumen a les estacions existents de Terrassa Rambla i Les Fonts. La infraestructura representa una fita històrica, ja que es pot considerar l'obra pública més gran feta mai a la ciutat.

Esglésies de Sant PereAntic Poble de Sant Pere i Esglésies

Cal esmentar també la reurbanització del barri de l'Antic Poble de Sant Pere, l'any 2012. S'han reurbanitzat set carrers i dues places amb un pressupost d'1,5 milions d'euros. Les principals actuacions es van centrar en la renovació del paviment i la restauració de les llambordes històriques, la incorporació de mobiliari urbà, arbrat i enllumenat públic i la reordenació del trànsit, que queda restringit a la circulació de vehicles dels residents. També s'ha  prioritzat l'ús per als vianants, amb l'objectiu de revitalitzar un dels nuclis històrics de la ciutat i millorar la seva connectivitat amb la resta de barris. Aquestes obres junt amb les obres de restauració de l'Esglésies de Sant Pere -finançades pel Ministerio de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa- han impulsat la presentació oficial de la Candidatura de la Seu d'Egara com a Patrimoni de la Humanitat el mes d'abril de 2015.
 

Casa Consistorial Equipaments i activitat associativa

El districte 1 disposa d'una xarxa d'equipaments que concentra gran part dels serveis municipals en el seu territori. La Casa Consistorial o edifici de l'Ajuntament, les oficines centrals d'atenció ciutadana,  la Casa Baumann, seu del Servei de Joventut i Lleure Infantil, la Casa Soler i Palet, seu dels Serveis de Cultura i Esports o l'edifici del Servei d'Educació, entre d'altres. També acull el despatx de la regidora del districte i l'oficina del coordinador de districte (tècnic municipal). Així com la Biblioteca central.

El mateix passa amb la major part del patrimoni històric de la Terrassa Industrial i Modernista i de la Terrassa Medieval: La Torre del Palau, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d'Ègara, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i un llarg etcètera d‘edificis que conformen el patrimoni de la ciutat.  

Respecte al teixit associatiu, una part destacada de teixit associatiu d'àmbit de ciutat té la seu al districte 1, amb una menció especial a les entitats culturals. Consulteu la guia ciutadana del plànol de la ciutat i el directori d'entitats.


Dades territorials


Superfície

2,25 km2

Zones verdes*

108.107 m2

Carrers

170

Calçades

256.106 m2

Voreres
182.670 m2

(71,33 % respecte superfície calçades)

* No inclòs als càlculs: Parc de Vallparadís

Font: Ajuntament de Terrassa. Anuari estadístic de Terrassa 2014

Població

35.277 habitants 16,35 % dels habitants de la ciutat

Dones 18.357 52,04 %

Homes 16.920 47,96 %

Unitats familiars 13.808 famílies

Taxa Envelliment  104,38

(població de 65 anys i més / població de 0 a 14 anys x 100)

Taxa Sobreenvelliment 18,41

(població de 85 anys i més / població de 65 anys i mes x 100)

Per nombre de membres. Relatius (%)

1

2

3

4

5 o més

27,26

28,22

19,84

17,25

7,43


Font: Ajuntament de Terrassa Informe Població. Terrassa 2014