Les xerrades informatives que s'organitzen des de l'Oficina d'Informació a la Gent Gran responen a interessos, necessitats i demandes que arriben a través de l'atenció que es fa a la ciutadania.

Aquestes xerrades també poden venir a demanda de qualsevol entitat o associació de la ciutat que les sol·liciti, sempre i quan pugui garantir que hi ha un mínim de persones grans que hi assistiran.

Per a més informació, dirigiu-vos a l'Oficina d'Informació a la Gent Gran