Logo del Pla Local per un Envelliment Integral

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el Pla Local per a un Envelliment Integral de Terrassa (PLEI'T) el febrer 2022, el document que marca les línies mestres de les polítiques municipals en relació a l'envelliment i les persones grans fins el 2030. 

El punt de partida del PLEI'T és una primera diagnosi feta el 2018, amb indicadors posteriorment actualitzats, a partir de la qual es desenvolupa una anàlisi projectiva de la població ens els propers 10 anys i s'incorporen els nous marcs de referència, com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides o la Dècada de l'Envelliment Saludable 2021-2030 de l'OMS. 

També s'han recollit les aportacions de la ciutadania a través d'enquestes, d'entitats a través de tallers participatius, i de persones significatives de la ciutat a través d'una sèrie d'entrevistes. Alguns fragments d'aquestes entrevistes es poden veure al canal de Youtube municipal.

L'elaboració del Pla l'ha encapçalat el Servei de Promoció de la Gent Gran, de forma coliderada amb els serveis de Promoció de l'Autonomia Personal i Salut i els Serveis Socials, però recull les aportacions de 30 serveis municipals més.

El document està estructurat en quatre línies estratègiques, que recullen 17 objectius generals i 41 d'específics. Aquestes quatre línies són:

  1. La contribució social i cultural de les persones grans, el seu valor i reconeixement. Envelliment actiu  
  2. La cura a les vulnerabilitats de les persones grans
  3. Entorns propicis i favorables. Ciutat propera a totes les persones.
  4. Comunicació, coneixement i sensibilització

El Pla d'Accions 2022-2023 del PLEI'T és la concreció pràctica de les accions previstes en el Pla de Govern actual, que finalitza el 2023, amb les línies estratègiques del PLEI'T amb mirada 2030.

De cada mandat, ha de sortir un Pla d'Accions que vincularà el PLEI'T 2018-2030 amb els objectius dels Plans de Govern municipal per legislatures.

El Pla d'Accions 2022-23 ha estat un pla de concreció a curt termini, tenint en compte que el PLEI'T ha nascut a mig mandat. Aquest és l'eina de treball que imbrinca de forma transversal el Pla de Govern vigent fins el 2023 (que té definits objectius propis, accions programades i pressupostos lligats) amb el PLEI'T 2018-2023, i que és clau per afrontar els reptes del canvi demogràfic i l'envelliment. En aquest Pla d'Accions es pot veure el desplegament de 150 accions fetes, o que s'estan fent, per més de 30 serveis, dels diferents objectius específics.

Durant aquest 2024 s'ha estat fent la valoració d'aquest Pla i s'inicia el procés per crear el Pla d'Accions 2024-2027.

Per avaluar el PLEI'T i el Pla d'Accions hi hauran 2 comissions:

La Comissió Municipal d'Envelliment, formada per el Servei de Promoció de la Gent Gran, Serveis Socials, Servei de Promoció de l'Autonomia Personal i Servei de Salut i Comunitat. Són el grup motor de treball transversal que fa el seguiment i avaluació tècnica del PLEI'T i del Pla d'Accions que se'n deriva per a cada mandat. 

La Comissió de Seguiment del PLEI'T (CSP), formada per membres de formacions polítiques i Sindicats amb representació al Ple municipal que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran, representants del Consell Municipal de la Gent Gran i la Comissió Municipal d'Envelliment són els responsables d'analitzar i debatre els informes elaborats per la Comissió Municipal d'Envelliment amb l'objectiu de fer una valoració global dels resultats, detectar noves necessitats, fer propostes de treball i d'accions de ciutat i garantir la participació de les persones grans en els assumptes municipals que els afecten.

Envellir és un procés natural que el més desitjable és que es realitzi de forma activa, saludable, digne i apoderada. Una ciutat que mira el seu futur, segons el canvi demogràfic que s'està produïnt i les seves conseqüències, és una ciutat que pot atendre millor la seva diversitat i ser inclusiva en totes les etapes de la vida.

El PLEI'T 2030 pretén facilitar una resposta planificada, estratègica i global des de les polítiques públiques pels propers 10 anys per tal d'envellir bé a Terrassa.

Facilitem el Pla Local per un Envelliment Integral en format de lectura fàcil:

PLEI'T 2030 en lectura fàcil