Terrassa actualment  té una població que segueix el procés d'envelliment de tota societat occidental.  El Servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa està elaborant un Pla Local que té per objectiu dissenyar polítiques públiques per afavorir una ciutat on envellir de la millor manera.

Aquest procés per elaborar un Pla Local per un Envelliment Integral de Terrassa (PLEI'T) va començar el 2015 amb el Pla Ciutats Amigues de les Persones Grans, que va estar vigent fins el 2018. Aquell mateix any es va realitzar una diagnosi de la ciutat respecte l'envelliment i es van establir objectius i línies estratègiques amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.  Resum diagnòstic

Després del confinament viscut per causa de la pandèmia del Covid-19 es reprèn el procés amb un abordatge liderat pel Servei de Promoció Gent Gran, juntament amb Serveis Socials i Servei de Promoció a l'Autonomia.

Aquest 2021 s'han actualitzat les dades de la diagnosi del 2018 amb el suport de l'Observatori Municipal i s'ha incorporat la informació respecte la previsió dels canvis que viurà la ciutat amb un horitzó situat a l'any 2030.

La revisió del pla inicial ha portat cap a una proposta centrada en el concepte de procés d'envellir i no tant en l'edat de les persones, ja no es parla d'un Pla de la Gent Gran (nom que se li va donar al 2018), sinó un Pla per un Envelliment Integral. El nou pla també incorpora nous marcs de referència que no hi eren l'any 2018:

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de l'ONU
 • Dècada de l'Envelliment Saludable 2020-2030 de l'OMS
 • Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya
 • Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya (2019)

La proposta actualitzada del PLEI'T 2018-2030  té com a valors transversals: Persones grans i barri, Apoderament i Drets socials , Cohesió social i relacions intergeneracionals, Interseccionalitat, Innovació social i tecnologia i Interdependència.

Les línies estratègiques, també actualitzades, són les següents:

 1. La contribució social i cultural de les persones grans, el seu valor i reconeixement
 2. La cura a les vulnerabilitats de les persones grans
 3. Entorns propicis i favorables. Ciutat propera a totes les persones
 4. Comunicació, coneixement i sensibilització

Amb aquesta nova perspectiva, el servei de Promoció de la Gent Gran planteja un procés participatiu que permeti valorar la orientació del pla i comprovar si recull tot allò que preocupa la ciutadania, les problemàtiques vigents, així com les propostes i les necessitats a treballar. Dins d'aquests procés s'han posat en marxa les següents accions:

 • Tallers dinàmics amb les persones de Terrassa que ens representen en el Congrés de la Gent Gran, de la Federació d'Associacions i Casals de la  Gent Gran, amb el Consell Municipal de la Gent Gran i amb altres entitats que treballen especialment amb persones grans
 • Entrevistes  a persones significatives de  la ciutat que per la seva expertesa, trajectòria personal i/o laboral, com per la seva vinculació amb la ciutat, poden aportar molt al PLEI'T
 • Qüestionari destinat a tota la ciutadania, obert a tothom, per recollir opinions en relació a la ciutat que tenim i què caldria promoure i prioritzar. Aquest qüestionari estarà actiu del 22 de juny al 22 de juliol, i s'hi pot accedir a través de l'enllaç:

https://forms.gle/kweMop4B51r2yWybA

 • Treball transversal entre els diferents serveis municipals per tenir la seva visió sobre cap a on caldria tendir, amb una mirada ciutat 2030. Vint-i-set serveis municipals treballaran per recollir les accions prioritàries previstes en relació a l'envelliment. L'objectiu serà construir un Pla d'Accions 2022-2023 que integri totes les accions vinculades al mandat vigent.

El mes de setembre de 2021, amb les conclusions i propostes per al PLEI'T 2018-2030 que surtin de la fase participada, es preveu que des del Servei es faci un retorn per acabar de deliberar-lo.

La proposta final de Pla Local per un Envelliment Integral de Terrassa (PLEI'T) estarà format doncs per tres documents:

 1. Diagnosi quantitativa i qualitativa 2018.  
 2. Pla Local per un Envelliment Integral de Terrassa 2018-2030
 3. Pla d'Accions 2022-2023

Dins del darrer trimestre del 2021 el PLEI'T 2018-2030 serà presentat al Ple Municipal per a la seva aprovació.