El cinema és, indubtablement, una eina magnífica per promoure canvis socials en el nostre entorn inmediat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Terrassa, volem promoure la conscienciació i la sensibilització a través d'aquest potent mitjà que alhora ens permet gaudir i incorporar noves mirades i formes d'estar al món. Totes les projeccions van acompanyades d'un col·loqui, posterior a la pel·lícula, conduit per una persona experta en el tema, o protagonista dels fets que s'hi expliquen.

 

Enguany el Cinefòrum per la Igualtat arriba a la seva 15a edició , esdevenint així tot un referent a Terrassa. 

La idea és treballar, transversalment, des de tots els àmbits i serveis, per la igualtat de totes les persones, tenint en compte la complexitat que hi ha al darrere de les desigualtats i discriminacions de gènere i els factors que les poden agreujar, com són l'edat, l'origen, la classe social, l'estat de salut, l'orientació sexual i la jerarquia laboral, entre d'altres. 

Consulteu el Programa Cinefòrum 2019

 

PROPERA SESSIÓ:

dilluns 7 d'octubre, 18.30h, Cinema Catalunya

"LA NÚMERO UNO"  ( en col·laboració amb el Servei de Promoció Econòmica )

Dinamitzaran el col_loqui l'Elena González, del Sindicat UGT, i la Maribel Ayné, del Sindicat CC.OO.

L'expressió "sostre de vidre" es refereix als obstacles invisibles que fan difícil per a les dones tenir una carrera professional ascendent en la mateixa proporció que la que poden tenir els homes.

Això es tradueix en dificultats per a les dones per accedir a llocs de feina "típicament masculins" i dificultats per promocionar-se per a càrrecs de responsabilitat, així com la tendència a ocupar llocs de menor qualificació, tot i que hi ha un major nombre de dones amb titulacions superiors.

Tenim una elevada presència de les dones al món laboral, però el mercat laboral és desigual i hi perviuen moltes discriminacions per raó de gènere, el sostre de vidre es mou, però no es trenca.

A l'Estat espanyol, tan sols 156 dones ocupen càrrecs de directives, això suposa un 14,8 % del total, per tant, un 82,2 % dels llocs directius els ocupen els homes.

Entre els factors que dificulten el desenvolupament de la carrera professional de les dones, destaquen una cultura laboral i de poder sexista i androcèntrica que no incorpora la perspectiva de gènere. Així mateix, el repartiment desigual de les tasques de cura i domèstiques, que duen les dones a haver d'acollir-se a reduccions de jornada; generant menors possibilitats de desenvolupar la seva carrera professional, salaris inferiors i majors taxes d'estrès, entre d'altres.

Des de les empreses i les organitzacions ens queda molt camí per recórrer per combatre i eradicar aquestes desigualtats que encara configuren el mercat de treball actual.

Amb la  pel·lícula "La número uno" ens endinsarem en  la historia d'una reputada enginyera que pot convertir-se en la primera dona en ser presidenta d'una gran empresa que cotitza a la borsa, però en un món d'homes, els obstacles s'acumulen a la vida professional i personal de la protagonista…