El Consell Municipal per la Igualtat:

El Consell per la Igualtat és l'òrgan de consulta i de participació dels ens i/o persones de la ciutat de Terrassa constituïdes amb l'objectiu gèneric o específic de crear les condicions necessàries i donar impuls a tot un seguit d'actuacions per tal de potenciar i aprofitar de forma integral els valors i capacitats d'homes i dones, per fer de Terrassa una ciutat de progrés amb una millor qualitat de vida, fonamentada en la convivència en condicions d'igualtat. 

Llistat d'associacions i grups de dones de la ciutat: