Dades generals 2021

Persones ateses 1.165
Dones adultes 1.123
Dones menors d'edat 21
Homes adults 11
Homes menors d'edat 10

Nombre de dones derivades al SIE: 119

Nombre d'atencions  6.999
Cites (presen. o telemàtiques) 4.541
Accions derivades  2.277
Grups terapèutics  181

 

Dades per serveis 2021

 

Servei 
d'acollida 

Servei
 Jurídic 

Servei 
Psicol. 

Servei
Ins.Laboral 

Servei
Traducc. Mediació 

Nº dones ateses 476 450 466 193 74
Ateses per 1a vegada

317

320 184 97 29
Nº Atencions realitzades 747 637 3.495 810 480
Cites (presencial/telemàtiques) 511 518 2.217 490 270
Accions derivades 236 119 1.097 320 210

 

Incidència de la violència masclista en les dones adultes (2021)

Dones adultes en situació de
violència masclista

 539  47,99%   

Àmbits en què es produeix
la violència masclista

Parella
86,30%

Altres
13,70 %

 

Violència en l'àmbit de la parella % % % % %
Tipus de violència

 Física 

30,04

 Psicol 

59,87

 Global 

5,79

 Sexual 

1,93

 Vicària 

2,36

Denúncia en funció de la violència masclista

Física

67,14

Psicol

27,59

Global

51,85

Sexual

66,66

Vicària

18,18

Ordres de protecció concedides
en funció del tipus de violència masclista

Física

60,08

Psicol

48,05

Global

78,57

Sexual

50

Vicària

0

Sistemes de teleassistència mòvil  concedits en funció del tipus de violència masclista

Física

 27,65 

Psicol

 14,28 

Global

 50

Sexual

16,66 

Vicària

0

 

Servei d'atenció a menors i noies joves (gener-setembre 2021)

Persones ateses      65      
Nenes menors de 12 anys 19
Nens menors de 12 anys 10
Noies més grans de 13 anys 31
Nois més grans de 13 anys 5

 

Nombre d'atencions realitzades   841
Cites (presencials o telemàtiques)  546
Accions derivades (coordinacions, derivacions, gestions)          295           

 

Incidència de la violència masclista  
Filles i fills menors de dones en situació de VM        29