Dades generals gener-octubre 2022

Persones ateses 872
   

 

Nombre d'atencions  4.213
Cites (presen. o telemàtiques) 2.982
Accions derivades  1.192
Grups terapèutics  39

 

Dades per serveis gener-octubre 2022

 

Servei 
d'acollida 

Servei
 Jurídic 

Servei 
Psicol.* 

Servei
Ins.Laboral 

Servei
Traducc. Mediació 

Nº dones ateses 349 349 395 139 52
Ateses per 1a vegada

253

(72.5%)

255

(73%)

138

(34.5%)

20

(14,4%)

19

(36.5%)

Nº Atencions realitzades 498 444 2.514 543 214
Cites (presencial/telemàtiques) 369 410 1.760 321 122
Accions derivades 129 34 715 222

92

*Grups terapèutics psicologia: 39

 

Incidència de la violència masclista en les dones adultes (2022)

Dones adultes en situació de
violència masclista

413  47,36%   

Àmbits en què es produeix
la violència masclista

Parella
84.26%

Altres
15.74%

 

Violència en l'àmbit de la parella % % % % %
Tipus de violència

 Física 

30.00

 Psicol 

59.88

 Global 

5.20

 Sexual 

1.43

 Vicària 

3.43

Denúncia en funció de la violència masclista

Física

60.00

Psicol

27.75

Global

56.00

Sexual

60.00

Vicària

25.00

Ordres de protecció concedides
en funció del tipus de violència masclista

Física

56.00

Psicol

34.00

Global

80.00

Sexual

33.00

Vicària

0

Sistemes de teleassistència mòvil  concedits en funció del tipus de violència masclista

Física

 27,65 

Psicol

 14,28 

Global

 50

Sexual

16,66 

Vicària

0

 

% Sistemes de protecció a distància concedits 
Física 22.60%
Psicològica 12.00%
Global 40.00%
Sexual 33.33%

Vicària                                                                         00.00%

 
   

 

Nombre d'atencions derivades al SIE               32