Acció coordinada pel Servei de Promoció de gent gran (Casal Anna Murià) i l'escola d'educació especial Crespinell. Els alumnes acompanyats de monitors/es fan aquests serveis de forma regular els divendres de 9:30 a 11h durant el curs escolar.
Es un projecte educatiu d'aprenentatge i servei on alumnes de l'escola d'educació especial Crespinell ofereixen a les persones grans que resideixen al pisos de lloguer social del Complex Els Telers una sèrie de serveis que donen suport al desenvolupament de les seves tasques diàries: ajuda al reciclatge, petites compres, gestions i manteniment del pati.

Els protagonistes d'aquesta acció son joves majors de 16 anys amb discapacitat intel•lectual, de l'etapa de Formació Laboral i Transició a la Vida Adulta i persones grans llogateres del Complex Els Telers.

Te com objectius generals: Oferir suport a les persones grans que viuen als pisos de lloguer, fomentar la relació entre joves amb discapacitat intel•lectual i gent gran i aconseguir que es vegin les persones amb discapacitat des d'una perspectiva diferent, com a individus capaços de donar ajut i no només de rebre'l.