A part dels SIADS (Serveis d'informació i atenció) , s'han creat uns recursos específics, com ara el Protocol per a l'Abordatge Integral de la violència en l'àmbit de la parella. La ciutat de Terrassa, també disposa d'uns recursos propis, que detallem en els menús que segueixen: