Passaport Edunauta és un projecte d'ampliació d'oportunitats educatives i d'acreditació dels aprenentatges fora de l'escola per a infants de primària, dissenyat per la Cooperativa +Educació amb el suport de la Fundació Jaume Bofill, iniciat el curs 2020-21 a diferents ciutats de Catalunya. Terrassa hi ha participat des de la primera edició. El curs 2022-2023, hi han participat les escoles Joan Marquès i Casals, Roser Capdevila, Liceo Egara, Ramon Pont i Salvador Vinyals i Galí, amb un total de 457 alumnes de 5è i 6è de primària.

El projecte es basa en un passaport físic on els infants van registrant una sèrie d'activitats educatives fora de classe a través de les quals es treballen competències transversals. L'objectiu és facilitar oportunitats d'experiències d'aprenentatge, sobretot a alumnat que no acostuma a fer activitats extraescolars per raons socioeconòmiques, culturals, etc. En aquest sentit, projecte vol ser una via cap a l'equitat en l'accés a les activitats fora de l'horari lectiu, catalitzant la potència educativa del territori amb voluntat d'ampliar l'horitzó de l'infant i generar itineraris personalitzats.

L'alumnat i les famílies tenen a la seva disposició un catàleg amb propostes d'activitats per fer a casa, dinamitzades per persones de la família o de l'entorn personal, i un altre a diferents localitzacions de la ciutat, anomenades «destinacions d'aprenentatge». Moltes d'aquestes destinacions corresponen a entitats o empreses que tenen acords amb l'Ajuntament per facilitar l'accés de l'alumnat a les seves activitats o per organitzar tastets o portes obertes per a l'alumnat edunauta. Totes les entitats que vulguin col·laborar amb el projecte ho poden fer aquí 

El catàleg identifica cadascuna de les activitats proposades, ja siguin a casa o a la ciutat, amb una competència transversal, que al passaport s'anomenen «superpoders edunautes»: Exploro (curiositat), Experimento (resolució de problemes), Participo (treball en equip), etc. El fet de relacionar cada activitat amb un «superpoder» fa que l'infant s'adoni de quina de les competències ha millorat. El passaport reconeix i acredita aquests aprenentatges amb l'estampació d'un segell per cada activitat.
 

Activitats per a tothom

Algunes de les activitats les ha dissenyat el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa a partir dels recursos disponibles a la ciutat. Es tracta d'una proposta educativa adreçada a tot l'alumnat de 5è i 6è de primària de la ciutat, i no només al de les escoles edunautes, formada per activitats que es poden fer tot l'any, fins i tot durant les vacances. Podeu consultar aquestes activitats i descarregar el tríptics de cadascuna al final de la pàgina


Aprenentatge Servei 

A més de les activitats a casa o a l'entorn, a Terrassa el projecte es complementa amb un programa pioner d'Aprenentatge Servei (ApS). Aquesta modalitat educativa, basada en dedicar hores a treballar per a la comunitat com a via d'aprenentatge, és obligatòria a secundària i ara fa les seves primeres passes a primària en els cinc centres edunautes i en set centres més que hi participen a través del programa de mediació dels Serveis d'Educació municipals. Al llarg del curs, totes aquestes escoles participen en algun dels tres projectes ApS:

  • Estrelles amb el cor (1r trimestre): elaboració d'objectes d'artesania per a regalar a persones grans, amb missatges relacionats amb valors treballats a l'aula. Amb la col·laboració del Centre de Documentació i Museu Tèxtil i residències i entitats de Gent Gran.
  • Trencant barreres en el món laboral i en la formació (2n trimestre): alumnat participa en un taller en què es posa a la pell de persones amb capacitats diverses que s'estan formant en diversos àmbits. Amb la col·laboració de Prodis.
  • El Cor de Sant Jordi (3r trimestre): elaboració d'objectes d'artesania per a regalar a infants que no poden anar a escola per estar hospitalitzats. Amb la col·laboració del Centre de Documentació i Museu Tèxtil i MútuaTerrassa.

Els passaports es lliuren a principi de curs i són vàlids fins el curs següent, per tal que l'alumnat pugui també acreditar els aprenentatges fets durant les vacances d'estiu. Al principi del curs següent se celebra l'acte de graduació, en què l'alumnat edunauta rep un diploma de reconeixement del conjunt d'aprenentatges realitzats, i es lliuren els passaports pel nou curs.

A Terrassa, el projecte Passaport Edunauta el coordina una comissió formada pels Serveis d'Educació l'Ajuntament, les escoles participants, l'Institut Jaume Cabré i l'Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat. Aquesta comissió supervisa i valida les accions proposades i s'encarrega també d'impartir un seminari de formació al professorat, per tal de garantir l'encaix de les activitats edunautes amb els continguts que s'imparteixen a classe. D'aquesta manera, Passaport Edunauta esdevé també una eina de connexió dels aprenentatges que es fan dins i fora de l'aula, en sintonia amb la filosofia Educació 360.
 

Descarrega't les activitats Edunautes!

Descarrega i imprimeix els tríptics de les activitats edunautes pensades per fer durant tot l'any a Terrassa.