El maltractament és una amenaça greu, especialment per les persones grans vulnerables amb edats avançades, que és poc reconeguda i molt oculta socialment. Els maltractaments que les persones grans pateixen per part de les persones cuidadores, familiars, institucions i altres, constitueixen una important font de transtorns per a la persona gran que els pateix, tant de tipus físic com psíquic i emocional.

Prevenir el risc de maltractament contribueix a promoure una mirada positiva vers la vellesa, en la que aquesta no és considerada com un temps d'abandonament, sinó com una etapa activa i proactiva per compartir i gaudir amb altres generacions.

Davant la detecció d'una situació d'emergència o risc imminent de maltractament d'una persona gran, cal trucar al 112, per activar els equips d'emergències.

Davant de situacions de sospita de maltractament, és important adreçar-se als serveis socials de la ciutat, que reculliran la informació i iniciaran els circuiits per valorar el que s'ha detectat.