El maltractament és una amenaça greu, especialment per les persones grans vulnerables amb edats avançades, que és poc reconeguda i molt oculta socialment. Els maltractaments que les persones grans pateixen per part de les persones cuidadores, familiars, institucions i altres, constitueixen una important font de transtorns per a la persona gran que els pateix, tant de tipus físic com psíquic i emocional.

Prevenir el risc de maltractament contribueix a promoure una mirada positiva vers la vellesa, en la que aquesta no és considerada com un temps d'abandonament, sinó com una etapa activa i proactiva per compartir i gaudir amb altres generacions.

Davant la detecció d'una situació d'emergència o risc imminent de maltractament d'una persona gran, cal trucar al 112, per activar els equips d'emergències.

Davant de situacions de sospita de maltractament podeu adreçar-vos a:

93 739 70 95 - Oficina d'Informació de la Gent Gran

Horari: Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h i dimecres de 16:00 a 18:00 h

[email protected]

Per facilitar la recollida d'informació consulteu aquest enllaç

 

També hi ha una alternativa d'atenció per atendre les trucades que no poden ser ateses en els horaris habituals de l'administració local. L'entitat Confederación Estatal de Mayores Activos (COFEMAC) ofereix un telèfon per rebre assessorament i suport 24h a nivell nacional:

Telèfon gratuït contra l'abús i maltractament:
Símbol telèfon900 65 65 66