Sota la imatge de progrés que expressa l'envelliment, pot aparèixer una realitat moltes vegades soterrada, el maltractament. Una amenaça greu, especialment per les persones grans vulnerables amb edats avançades, que és poc reconeguda i molt oculta socialment. Els maltractaments que les persones grans pateixen per part de les persones cuidadores, familiars, institucions i altres, constitueixen una important font de transtorns per a la persona gran que els pateix, tant de tipus físic com psíquic i emocional.

Prevenir el risc de maltractament contribueix a promoure una mirada positiva vers la vellesa, en la que aquesta no és considerada com un temps d'abandonament, sinó com una etapa activa i proactiva per compartir i gaudir amb altres generacions. 

Guia Local per fer front als maltractament de les presones grans.
La Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans és el resultat d'un treball tècnic d'unificació conceptual i de coneixement  mutu entre els diferents serveis municipals i una representació dels agents de la ciutat vinculats a l'àmbit de les persones grans, impulsat des dels Serveis de Promoció de la Gent Gran i de Serveis Socials, amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la ma de la consultora EIMA.  

Aquest treball ha suposat una gran oportunitat per articular l'abordatge d'aquesta problemàtica des d'una perspectiva de ciutat, incorporant la mirada interseccional, contemplant aspectes relacionats amb les violències masclistes i LGBTIfòbia, la diversitat d'origen o de capacitats de les persones de més de 65 anys, recollint situacions que som conscients que malauradament també es produeixen, sovint es silencien.
Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans

Protocol local per fer front als maltractaments de les persones grans
Des de la Taula Tècnica contra els Maltractaments de la Gent Gran, un cop elaborada la Guia local, se segueix treballant en la elaboració d'un Protocol, que sigui una eina més pràctica , a mida de les necessitats del territori i que permeti el compromís i l'adhesió dels agents de la ciutat per treballar en la prevenció del maltractament de les persones grans a la nostra ciutat.

Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa

El 15 de juny s'ha establert com a data internacional per celebrar el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament en la Vellesa. L'Organització Mundial de la Salut va escollir aquesta data per fer visible una realitat sovint oculta. L'OMS exposa que el maltractament a les persones grans és un problema social que no es denuncia prou, i el que s'intenta en diades com les d'avui és reivindicar la protecció dels drets de les persones grans de forma global.

El Servei de Promoció a la Gent Gran forma part de la Taula en contra del Maltractament de la Gent Gran, on a dia d'avui hi estan vinculades moltes entitats i institucions de la ciutat i des de la que es treballa aquest tema de forma conjunta.

Adjuntem el MANIFEST que ha fet la Taula contra el Maltractament de la Gent Gran com a part de la tasca que es segueix fent per garantir els drets de les persones grans en aquestes situacions tant complexes a la nostra ciutat.

L'abordatge del maltractament contempla altre discriminacions o violències a raó de l'origen, del  gènere, de la diversitat sexual o de tenir capacitats diferents. 

Tenint en compte que les persones grans majoritàriament són dones, aquest any a iniciativa del Servei de Polítiques de Gènere, s'ha treballat conjuntament el visibilitzar de forma específica, les violències masclistes que poden patir les dones de 60 i més anys.

L'objectiu de l'acció és també oferir informació de Casa Galèria, que es a on s'han d'adreçar les dones que ho necessitin per rebre una atenció i acompanyament adequat. 

Manifest 15 de juny