Icones d'accessibilitat

 

 

Aquí trobareu notícies d'interès de l'àmbit de l'accessibilitat universal a Terrassa generades per l'acció municipal.

Notícies de l'ajuntament en lectura fàcil. 

 

Any 2024

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Anteriors

Més informació: